คู่มือประชาชน: การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอส์ [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 48 
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒ [ 14 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 50 
ประกาศเชิญชวนลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเก [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 50 
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 16 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกตลอดสาย (สายบ้านนายบุญยอง กมล [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 111 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง (สายเลียบคลองท่าข้าม) หมู่ที่ 5 บ้ [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 94 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน (สายเขตเทศบาลตำบลเนินมะปรางถึงหนองแปลง) หม [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 71 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายแยกบ้านอาจารย์ศิลปชัย-ซำเตย) หมู่ที่ 2 [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 79 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนโดยลงหินคลุก (สายเนินมะปรางถึงบ้านหนองขอน [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 69 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวไหล่ทางถนน คสล. (สายหลักดงงู) หมู่ที่ 7 บ้ [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 62 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 96 
การเตรียมพร้อม ป้องกัน และการระวังภัยธรรมชาติในฤดูฝน [ 30 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 102 
100 วิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม [ 23 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 100 
การป้องกันภัยโรคเอชไอวี [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 123 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ม.5 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 93 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์กองช่าง อบต.เนินมะปราง [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 98 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. ม.8 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 89 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวไหล่ทางถนนคสล.ม.7 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 97 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 14 โครงการ [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 126 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 79 
 
อบต.เนนมะปรางมีตำแหน่งนายช่างสำรวจหรือป่าวครัช......... (26 ม.ค. 2559)    อ่าน 309  ตอบ 1  
รับนักวิชาการสาธารณสุขมั้ยครับ (26 ม.ค. 2559)    อ่าน 48  ตอบ 1  
รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดไหมครับ เห็นกรอบว่าง ต้องการย้ายไปจังหวัดพิษณุโลกครับ (16 ธ.ค. 2558)    อ่าน 307  ตอบ 2  
   
 
      


โครงการอบรมเส้นทางสร้างสรรค์พลังเด็กต้านภัยยาเสพติด [ 8 ก.พ. 2559 ] อ่าน 22 


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2559 วันที่ 9 มกราคม 2559 [ 21 ม.ค. 2559 ] อ่าน 25 


โครงการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ในเขตอำเภอเนินมะปราง ในวันที่ 23 ธ [ 20 ม.ค. 2559 ] อ่าน 52 
 
   
 
สถ.จ.พิษณุโลก หาที่โอน(ย้าย) ตำแหน่งบุคลากร(เดิม) หรือตำแหน่งอื่นที่สายงานเกื้อ * * * ลครับ (12 ก.พ. 2559)    อ่าน 18  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ขอโอนย้ายสับเปลี่ยน จนท.พัสดุ (12 ก.พ. 2559)    อ่าน 498  ตอบ 13
สถ.จ.พิษณุโลก จพง พัสดุที่ไหนว่างบ้างคะ (12 ก.พ. 2559)    อ่าน 678  ตอบ 25
 
อบต.งิ้วงาม [ 13 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
อบต.งิ้วงาม เชิญประชาชนและส่วนราชการในเขตตำบลงิ้วงาม [ 13 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 3 
ทต.วงฆ้อง [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 5 
ทต.วงฆ้อง การประชุมเสนอข้อคิดเห็นเพิ่มเติมเกี่ยวกับทางลักผ่านถนนริมคลองชลประทาน [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.หินลาด แผนผังขั้นตอนการปฏิบัติงานด้านเบี้ยยังชีพ [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 11 
อบต.ศรีภิรมย์ สวท.พิษณุโลกสัญจรฯครั้งที่ 18 ณ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ต.ศรีภิรมย์ อ.พร [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.บางระกำ ประชุมสภาเทศบาลตำบลบางระกำ [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.วัดโบสถ์ เผยแพร่แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2559 [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 17 
อบต.วัดจันทร์ [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 6 
อบต.ไผ่ขอดอน การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารพัสดุ [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.ไผ่ขอดอน การเปิดเผยราคากลางโครงการก่อสร้างอาคารห้องน้ำ-ห้องส้วม [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกสลุด ประกาศ เรื่อง แผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) เพิ่มเติมฉบับที่ ๑ [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 11 
ทต.บางระกำ กิจกรรมสร้างประสบการณ์ในห้องเรียนชั้นอนุบาล 2 ขวบครึ่ง [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 8 
อบต.มะตูม ประกาศราคากลาง จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ แบบแยกส่วน ชนิดตั้งพื้นหรือชนิดแขวน [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.โคกสลุด ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2559 [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.ท่านางงาม องค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงามได้ดำเนินโครงการเวทีประชาคมจัดทำแผนพัฒนาสามปี(พ.ศ. [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 9 
อบต.หอกลอง ประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 12 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 6 
ทต.บางระกำ ติดตั้งกล้องวงจรปิด หรือ CCTV [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 15 
อบต.หอกลอง ประชุมสภาสมัยสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1/2559 [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 10 
อบต.วังน้ำคู้ แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 [ 11 ก.พ. 2559 ]    อ่าน 10 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
แจ้งเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมมอบนโยบายสำคัญของรัฐบาลและกระทรวงมหาดไทยในส่วนภูมิภาคในพื้นที่ภาคเหนือ (เปลี่ยนแปลงครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.2/ว320  [ 12 ก.พ. 2559 ]
โครงการฝึกอบรมผู้กำกับลูกเสือสามัญขั้นความรู้ชั้นสูง สน.กศ. มท 0893.2/ว315  [ 12 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 รุ่นที่ 1 สน.กศ. มท 0893.4/ว316  [ 12 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 รุ่นที่ 2 สน.กศ. มท 0893.4/ว317  [ 12 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว318  [ 12 ก.พ. 2559 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2559 รุ่นที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว319  [ 12 ก.พ. 2559 ]
กำหนดการส่งผลงานทางวิชาการกรณีเยียวยาผู้ขอรับการประเมินรอบเดือนตุลาคม 2556 (ส่งผลงานหลังอบรม 1 ปี) สน.บถ. มท 0809.4/ว4  [ 12 ก.พ. 2559 ]
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ไตรมาสที่ 2 (เพิ่มเติม) ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.5/ว313 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 11 ก.พ. 2559 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว306  [ 11 ก.พ. 2559 ]
แจ้งรายละเอียดการจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการประเมินสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกระบวนการเรียนการสอนและการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง (สถานศึกษาพอเพียง) สน.กศ. มท 0893.2/ว265  [ 11 ก.พ. 2559 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 สน.กศ. มท 0893.3/ว305  [ 11 ก.พ. 2559 ]
ขอประชาสัมพันธ์โครงการ "พัฒนาเพื่อการแบ่งปันที่ยิ่งใหญ่ Shift and Share" ภายใต้โครงการปาฏิหาริย์แห่งชีวิต (Miracle of Life) ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว285  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การตรวจสอบข้อมูลการเบิกจ่ายเงินบำนาญด้วยตนเอง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว302  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ประกาศรายชื่อผู้เข้าอบรมสัมมนาตามโครงการอบรมสัมมนาเพื่อเพิ่มศักยภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมิน ด้านการบริหารจัดการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 สน.มถ. มท 0892.4/ว294  [ 10 ก.พ. 2559 ]
ประกาศ ก.จ. และ ก.ท. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงินเดือนและประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 6) และประกาศ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับอัตราเงินเดือนและวิธีการจ่ายเงิน และประโยชน์ตอบแทนอื่น (ฉบับที่ 5) สน.บถ. มท 0809.3/ว293  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การจัดส่งรายงานการเงิน และแนวทางการกู้ยืมเงินขององต์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.4/ว298  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว301  [ 10 ก.พ. 2559 ]
แนวทางการกำหนดข้อบัญญัติ อปท. เกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่งน้ำเสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดน้ำเสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.สส. มท 0891.4/ว290  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนในช่วงเทศกาลสงกรานต์ ปี 2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว300  [ 10 ก.พ. 2559 ]
การบันทึกและปรับปรุงข้อมูลผู้บริหารของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด เมนู Template สถจ. ศส. มท 0806/ว7  [ 10 ก.พ. 2559 ]
 
การประชุมผู้บริหารท้องถิ่นและปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2559 ที่ พล 0023.1/ว 832 ลว. 9 ก.พ 59 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 197 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 12/2558 ลว 25 ธ.ค. 2558 [ 29 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 1456 
โครงการท้องถิ่นไทยใส่ใจความสะอาด คนในชาติมีความสุข ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว042 ลว 12 ก.พ.59 [ 12 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 14 
การจัดสรรทุนการศึกษาสำหรับนักเรียนระดับประถมศึกษาตอนปลายที่สนใจเรียนทางสายวิทยาศาสตร์ประจำปี 2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว929 ลว 12 ก.พ.59 [ 12 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 7 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐและการขายทอดตลาด ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว932 ลว 12 ก.พ.59 [ 12 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 8 
แนวทางการกำหนดข้อบัญญัติองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การจัดส่งนำ้เสียไปบำบัดโดยระบบบำบัดนำ้เสียรวมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 040 ลว. 11 ก.พ59 [ 12 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 30 
ขอเชิญประชุมสัมมนาเชิงปฎิบัติการ เรื่อง แนวทางการดำเนินงานด้านการคุ้มครองผู้บริโภคในส่วนภูมิภาคและท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2559 (ครั้งที่ 1 ) ที่ พล 0023.1/035 ลว 11 ก.พ 59 [ 11 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 56 
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงาน "วันท้องถิ่นไทย ประจำปี 2559" จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.1/ว 037 ลว. 10 ก.พ59 [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 95 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เงินอุดหนุนทั่วไปเงินอุดหนุนเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับส่งเสริมการบำบัดฟื้นฟูผู้เสพ/ผู้ติดยาเสพติดและส่งเสริมการฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ผ่านการบำบัด ครั้งที่ 2 ที่ พล 0023.5/ว 686 ลว 10 ก.พ 59 [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 72 
การจัดทำสิ่งอำนวยความสะดวกให้แก่คนพิการและผู้สูงอายุ ที่ พล 0023.3 / ว 847 ลว 10 ก.พ 59 [ 10 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 56 
การตรวจสอบการดำเนินโครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว34 ลว. 9 ก.พ. 59 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 69 
ขอเปลี่ยนแปลงสถานที่ประชุมเพื่อคัดเลือกเป็นคณะกรรมการประสานงานวิชาการการจัดการศึกษาท้องถิ่นฯ ที่ พล 0023.3/ว 32 ลว 9 ก.พ. 59 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 36 
แจ้งแนวทางการดำเนินงานโครงการ "มหาดไทยห่วงใย ใส่ใจผู้สูงอายุ" แบบรายงานประจำเดือน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว836 ลว 9 ก.พ.59 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 57 
การดำเนินการตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 2 ก.พ.58 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว834 ลว 9 ก.พ. 59 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 63 
สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 837 ลว. 9 ก.พ.59 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 27 
โครงการพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นเพื่อเตรียมพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 833 ลว. 9 ก.พ 59 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 71 
คู่มือการปฏิบัติงานแบบบูรณาการในการเตรียมความพร้อมตอบโต้ภาวะฉุกเฉิน กรณีโรคติดเชื้อไวรัสอีโบลา และโรคอุบัติเหตุใหม่อื่นๆ สำหรับผู้ปฏิบัติงานนอกภาคสาธารณสุข ที่ พล 0023.3/ว 835 ลว.9ก.พ59 [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 35 
สำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ที่ พล ๐๐๒๓.๒/ว ๐๓๑ ลว ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 106 
สำรวจความต้องการดำเนินโครงการก่อสร้างหรือกิจกรรมที่มีส่วนผสมของยางพารา ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 19 ลว 8 ก.พ.59 [ 8 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 50 
การสำรวจข้อมูลเพื่อจัดทำแผนพัฒนาเศรษฐกิจพอเพียงท้องถิ่น (ด้านการเกษตรและแหล่งนำ้) ที่พล 0023.3/ว 732 ลว 5 ก.พ 59 [ 5 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 126 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0182729 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com