ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 43 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อ [ 7 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 64 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1 บ้านใหม่ทองประเสริฐ ตำบลเน [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 66 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการจำนวน 1 ห้องขององค์การบริหารส่ว [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 80 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ ตำบล [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 64 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมติดตั้งการ์ดเรล ม.3 บ้านหนองขอน [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 101 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 86 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 8 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 87 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 112 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมา [ 30 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 127 
เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 25 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1172 
 
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 267  ตอบ 3  
รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา ด่วน (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (31 ม.ค. 2557)    อ่าน 283  ตอบ 2  
   
 
      


โครงการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ในเขตอำเภอเนินมะปราง [ 22 พ.ค. 2557 ] อ่าน 85 


โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศักภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลแล [ 21 พ.ค. 2557 ] อ่าน 105 


โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2557 ] อ่าน 116 
 
   
 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.สามารถจัดซื้อเครื่องคัดแยกเมล็ดพันธ์ข้าวให้กลุ่มเกษตรกรได้มั้ยค่ะวิธีใหน (26 ก.ค. 2557)    อ่าน 3  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก  ป.พิพัฒน์ กลุ่มเพื่อน ข้าราชการส่วนท้องถิ่นย้ำ * * * กครั้ง กับคอลัมน์ชวนคุยกับป.พิพ (26 ก.ค. 2557)    อ่าน 6992  ตอบ 44
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งว่างต้องการด่วน (25 ก.ค. 2557)    อ่าน 2102  ตอบ 19
 
ทต.บางระกำ ต้อนรับองค์การบริหารส่วนตำบลด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก ในวันที่ 25 กรกฎาคม 2557 [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.งิ้วงาม [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.แม่ระกา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.แม่ระกา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.มะต้อง การประชุมการวางแผนและพิจจารณาโครงการพื้นที่สร้างสรรค์ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.มะต้อง ประกาศ กำหนดวัน เวลา และสถานที่การแสดงตนของผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพ ประจำปีง [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.มะต้อง การเปิดบัญชีธนาคารเพื่อขอรับเงินเบี้ยยีงชีพผู้สูงอายุ และความพิการ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ขอเชิญร่วมทำบุญ ตักบาตรวันพระ ฟังธรรมะ สืบสานประเพณีวิถีไทย [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศผลการพิจารณาการสอบราคาโครงการก่อสร้าง อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.พันเสา ยกเลิกประกาศประมูลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( e-Auction ) [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.บางระกำ ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเป็นพนักงานจ้างทั่วไป ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๕๗ [ 25 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกสลุด ประชาสัมพันธ์ ผลิตภัณฑ์ OTOP น้ำพริกแกงตราย่านยาว [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.ท่าทอง เว็บไซต์ (ทดลอง) ทต.ท่าทอง อ.เมืองฯ จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.วังวน อบต.วังวนขอประชาสัมพันธ์ จดหมายข่าว มิถุนายน พ.ศ. 2557 [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.นิคมพัฒนา กิจกรรม ซ้อมแผน ของป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย อบต นิคมัฒนา ร่วมกับ ปตท.สผ [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.นิคมพัฒนา กิจกรรมอำเภอเคลื่อนที่ พร้อมกับกิจกรรมปองดอง [ 24 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 20 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.ห้วยแก้ว ประกาศสอบราคาจัดซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษา ศูนย์พัฒนาเด็ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.บ้านใหม่ ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 2 ตำแหน่ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 46 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ทับยายเชียง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนน คสล. / ขุดบ่อน้ำตื้น ต.ทับยายเช [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ้านกลาง ประกาศสอบราคาซื้อเก้าอี้พลาสติก , เต๊นท์ , โต๊ะพับขาซ่อนหน้าเหล็ก แ [ 23 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
ขอเชิญเข้าร่วมประชุมโครงการประชุมชี้แจง แนวทางการกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และการดำเนินการเพื่อให้ได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่น ตามประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว2011  [ 24 ก.ค. 2557 ]
แจ้งประกาศเกี่ยวกับหลักเกณฑ์การดำเนินงานและบริหารจัดการกองทุนหลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพื้นที่เพิ่มเติม ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1995  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือในการดำเนินงานป้องกันควบคุมโรคมือ เท้า ปากในพื้นที่รับผิดชอบ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1239  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางการเปิดเผยข้อมูลรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคากลาง กค. มท 0803/ว1257  [ 24 ก.ค. 2557 ]
การประชุมเพื่อปฐมนิเทศผู้แทนเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยฯ ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว1240 [รายชื่อ รุ่น 1] [รายชื่อ รุ่น 2]  [ 24 ก.ค. 2557 ]
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้าศึกษาหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัยฯ สพบ. มท 0807.3/ว1245 [ประกาศรายชื่อฯ]  [ 23 ก.ค. 2557 ]
โครงการสถานศึกษาต้นแบบชุมชนอ่านสร้างสุข ปีการศึกษา 2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1231  [ 23 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงบประมาณ 2558 - 2560) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว55  [ 23 ก.ค. 2557 ]
สำรวจรายชื่อผู้ที่ประสงค์จะเข้าร่วมโครงการประชุมเชิงปฏิบัติการเพิ่มทักษะการจัดทำผลงานทางวิชาการ สน.บถ. มท 0809.4/ว1232  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 7 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1221 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) สน.สส. มท 0891.4/ว1222  [ 23 ก.ค. 2557 ]
การเร่งรัดการเบิกจ่ายงบประมาณปี พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2549-2556 สน.คท. มท 0808.2/ว1223 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานคำรับรองการปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ตัวชี้วัดที่ 1.3 (ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบล ที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) สน.สส. มท 0891.4/ว1213  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การกำหนดเลขที่หนังสือของศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริต สล. มท 0801.1/ว13  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลในฐานข้อมูลบุคลากรภาครัฐ กจ. มท 0802.2/ว1130  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การสำรวจความคิดเห็นเพื่อประกอบการเสนอปฏิรูปการบริหารราชการของกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.4/ว38  [ 22 ก.ค. 2557 ]
การได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว1959  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การฝึกอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2557 (หลักสูตร 5 วัน) รุ่นที่ 6/2557 สน.บถ. มท 0809.6/ว1220  [ 21 ก.ค. 2557 ]
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" สล. มท 0801.3/ว23  [ 21 ก.ค. 2557 ]
ผลการประเมินการดำเนินงานของผู้ให้บริการตลาดกลางอิเล็กทรอนิกส์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1214  [ 21 ก.ค. 2557 ]
 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทีี่ พล 0023.3/ว 4022 ด่วนที่สุด ลว. 25 ก.ค. 57 [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 49 
การปรับปรุงแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 426 ด่วนที่สุด ลว. 24 ก.ค. 57 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 168 
การสำรวจข้อมูลการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก(เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.3/ว 293 ด่วนที่สุด ลว. 23 ก.ค. 57 [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 119 
ขอเชิญประชุมร่วมพิจารณาการทบทวนผลการประเมินกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีพิเศษ ที่ พล 0023.2/ว 290 ลว 22 ก.ค.57 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 193 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด กิจกรรมป้องกันและเฝ้าระวังโดยการติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่พล 0023.3/ว3886 ด่วนที่สุด ลว. 18 ก.ค. 57 [ 18 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 132 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด(CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ที่ พล 0023.3/ว209 ด่วนที่สุด ลว. 16 ก.ค. 57 [ 16 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 248 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อนดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซม หรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากรมทางหลวงชนบท ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว3791 ด่วนที่สุด ลว. 15 ก.ค. 57 [ 15 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 157 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/18 ด่วนที่สุด ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 120 
การดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนและครุภัณฑ์ทางการศึกษาฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 203 ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 204 
ขอความร่วมมือการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4018 ลว 25 ก.ค.57 [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี (รอบปีงปม. 2558 - 2560) ของ อปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว4021 [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 27 
การเร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงปม.ปี. พ.ศ.2557 และการกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปี งปม.ปี พ.ศ.2549 - 2556 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว295 ลว 24 ก.ค.57 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 39 
การเน้นย้ำให้ตรวจสอบและปรับปรุงข้อมุลในฐานข้อมุลบุคลากรภาครัฐ ที่ พล 0023.1/ว3977 ลว 24 ก.ค.57 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
ขอความร่วมมมือประชาสัมพันธ์ และเสนอชื่อ "องค์กรท้องถิ่น ดีเด่น 2558" ที่ พล 0023.3/ว 292 ลว. 23 ก.ค. 57 [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 22 
การจัดงาน"มหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 " ที่ พล 0023.3/ว 3966 ลว. 23 ก.ค. 57 [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 31 
งดการบังคับใช้กฎหมายเกี่ยวกับการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผุ้บริหารท้องถิ่นบางมาตราเป็นการชั่วคราว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว3963 ลว 23 ก.ค.57 [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 50 
สถจ.พล. โอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2557 เข้าบัญชีเงินฝากที่อปท.ได้เปิดรับรองไว้ ฯ ที่ พล 0023.5/ว217 ลว 18 ก.ค.57 [ 23 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 87 
การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ รายการ "คืนความสุขให้คนในชาติ" ที่ พล 0023.3/ว 291 ลว. 22 ก.ค. 57 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
การขยายอายุการให้สิทธิพิเศษในการจำหน่ายอาหารเสริม(นม)โรงเรียน แก่องค์การส่งเสริมการโคนมแห่งประเทศไทย ที่ พล 0023.3/ว 3931 ลว. 22 ก.ค. 57 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
มาตรฐานการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 3930 ลว. 22 ก.ค. 57 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 55 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0053349 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com