ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเนินดินถึงคลองยาง [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 95 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 80 
ประกาศ เลื่อนกำหนดวันสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 68 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 83 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 70 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 117 
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 126 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมา [ 30 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 209 
เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 25 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1698 
 
รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดไหมครับ เห็นกรอบว่าง ต้องการย้ายไปจังหวัดพิษณุโลกครับ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 100  ตอบ 0  
อบต.เนนมะปรางมีตำแหน่งนายช่างสำรวจหรือป่าวครัช......... (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 117  ตอบ 0  
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 437  ตอบ 5  
   
 
      


โครงการวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2558 [ 21 ม.ค. 2558 ] อ่าน 23 


โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหาด้านจราจร [ 21 ม.ค. 2558 ] อ่าน 21 


โครงการเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้ายู่หัว ฯลฯ [ 21 ม.ค. 2558 ] อ่าน 13 
 
   
 
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 514  ตอบ 141
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ท้อแท้ รับโอนย้ายเจ้าหน้าที่พัสดุ (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 98  ตอบ 5
ทต.บางกระทุ่ม ขอขอบคุณ (26 ม.ค. 2558)    อ่าน 12  ตอบ 0
 
อบต.บ้านดง ยกเลิกประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านดง ประมูลจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายแยกทางหลวงหมายเลข 1143 บ้านนาตาจูม ม.6 [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.บึงพระ ประกาศ องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ เรื่อง เรียกประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึง [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.พันชาลี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ ภาคความ [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.พันชาลี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง กำหนดวัน เวลา สถานที่สอบ และระเบี [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.พันชาลี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบพนักงานจ้า [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.บางกระทุ่ม พิธีบวงสรวงองค์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ประจำปี 2558 [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.บางกระทุ่ม การแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ครั้งที่ 6 ประจำปี 2558 [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 18 
ทต.บางระกำ มอบผ้าห่มสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.ชมพู [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.ห้วยแก้ว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงการ [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.โคกสลุด เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลกลางและการคำนวณราคากลาง โครงการจ้างเหมาก่อสร้างถนน [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ้านกร่าง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) จำนวน 8 รายการ [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.บึงพระ วารสารข่าว องคืการบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 3 เดือน มกราคม 2558 [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.โคกสลุด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายบ้าน จ่าไสว เสือสมิง [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกสลุด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กข้างบ้าน นายไพรัตน์ ยอ [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ท่าโพธิ์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงการ [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.โคกสลุด เรื่อง สอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กซอยข้างบ้าน นางสัมฤทธิ์ [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 4 
ทต.ท่าทอง พิธีวางศิลาฤกษ์อาคารที่ทําการศาลปกครอง พิษณุโลก [ 26 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.บึงพระ ประกาศ ประมูลจ้างก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 1,2,3,5,6,7,8 และหมู่ที่ 10 และก่อสร้าง [ 23 ม.ค. 2558 ]    อ่าน 22 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
หลักเกณฑ์และวิธีการกู้เงินทุนส่งเสริมกิจการองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.2/ว1  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การขยายระยะเวลาการพัฒนาตามหลักสูตรพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสถานศึกษา ผู้บริหารการศึกษา และศึกษานิเทศก์ สน.บถ. มท 0809.9/ว37  [ 23 ม.ค. 2558 ]
หลักเกณฑ์การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นและบุคลากรสนับสนุนการสอนที่สังกัดสถานศึกษา สน.บถ. มท 0809.9/ว2  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว145  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การอบรมหลักสูตรเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัย พ.ศ.2558 รุ่นที่ 1/58 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว144  [ 23 ม.ค. 2558 ]
การเร่งรัดการดำเนินการและการเบิกจ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประรเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.พส. มท 0810.3/ว479  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการเงินทุนหมุนเวียนส่งเสริมผลผลิตเพื่อโครงการอาหารกลางวัน ปี 2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว137  [ 22 ม.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้มีสิทธิเข้าร่วมโครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รุ่นที่ 4/1 - 8/1 สน.บถ. มท 0809.4/ว140 [รายชื่อ]  [ 22 ม.ค. 2558 ]
โครงการความร่วมมือระหว่างประเทศในการส่งผู้เชี่ยวชาญให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.พส. มท 0810.4/ว135  [ 22 ม.ค. 2558 ]
ประกาศรายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 22 ม.ค. 2558 ]
ขอเชิญประชุมคณะทำงานในการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ส่งเสริมการใช้จักรยานในชีวิตประจำวัน ครั้งที่ 1/2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว132  [ 22 ม.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปไตรมาสที่ 2 (เดือนมกราคม - มีนาคม 2558) สน.คท. มท 0808.2/1249-1324 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 ม.ค. 2558 ]
มาตรการการดำเนินการปรับลดค่างานก่อสร้างของหน่วยงานภาครัฐ ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว131  [ 22 ม.ค. 2558 ]
การส่งคืนอัตราตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กที่ยังไม่ได้ดำเนินการคัดเลือกและบรรจุแต่งตั้งเป็นครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว123  [ 21 ม.ค. 2558 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ผ่าน website กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด ตบ.  [ 21 ม.ค. 2558 ]
คู่มือการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาของ อปท. และสถานศึกษาในสังกัด อปท. และคู่มือการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการนำเงินรายได้ของสถานศึกษาไปจัดสรรเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาในสถานศึกษาสังกัด อปท. พ.ศ.2551 สน.กศ. มท 0893.3/ว128  [ 21 ม.ค. 2558 ]
การนิเทศ ติดตามและประเมินผลการดำเนินงานโครงการอาหารกลางวันในโรงเรียนประถมศึกษา ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว26  [ 21 ม.ค. 2558 ]
การจัดทำบัญชีต้นทุนต่อหน่วยผลผลิต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 กค. มท 0803/ว126 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 ม.ค. 2558 ]
การประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรม (การพัฒนาทักษะการกำหนดยุทธศาสตร์องค์กร รุ่นที่ 1) ระหว่างวันที่ 10-13 ก.พ. 3669 ณ จังหวัดเชียงใหม่ สน.กศ. มท 0893.2/ว127  [ 21 ม.ค. 2558 ]
แจ้งให้เข้าสัมมนาทางวิชาการเครือข่ายคณะกรรมการสอบสวนทางวินัยพนักงานส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.6/ว124  [ 20 ม.ค. 2558 ]
 
แจ้งให้ดำเนินการสำรวจข้อมูลพื้นฐานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีภายในวันที่ 30 ตุลาคมของทุกปี ที่ พล 0023/ว 32 ลว 21 ม.ค. 58 [ 21 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 183 
การประชุมนายกอปท.และปลัดอปท. ครั้งที่ 1 / 2558 ที่ พล 0023.1/ว374 ลว 19 ม.ค.58 [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 311 
การปรับปรุงคำสั่งมอบอำนาจของผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0017.3/ว7133 ลว 15 ธ.ค.57 [ 29 ธ.ค. 2557 ]   อ่าน 354 
ตัวชี้วัดร่วมระหว่างกระทรวงที่มีเป้าหมายร่วมกัน (Joint KPls) ในการป้องกันแลเแก้ไขปัญหาเอดส์ เพื่อมุ่งสู่การยุติปัญหาเอดส์ประเทศไทย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว1 ลว 26 ม.ค.58 [ 26 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
การเบิกจ่ายเงินและนำส่งเงินด้วยระบบ GFMIS เข้าบัญชีเงินฝากธนาคารขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่นโดยตรง ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 [ 26 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ปี 2558 งวดที่ 3 (เดือนกุมภาพันธ์ 2558) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว461 ลว 22 ม.ค.58 [ 22 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 125 
รายงานการประชุมนายก/ปลัด อปท. ครั้งที่ 2/2557 เมื่อวันที่ 24 พ.ย.57 [ 20 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 95 
การเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยหนาว ที่ พล 0023.3/ ว 371 ลว 19 ม.ค. 58 [ 19 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 61 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการดำเนินการทางวินัยสำหรับผู้บริหารท้องถิ่น พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว270 ลว 15 ม.ค.58 [ 15 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 128 
ให้อปท.ส่งแบบสำรวจข้อมูลกำลังคนภาครัฐ ที่ พล 0023.2/ว21 ลว 15 ม.ค.58 [ 15 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 255 
ขอเชิญประชุมคณะอนุกรรมการการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่ง และปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล ที่ พล 0023.2/ว17 ลว 14 ม.ค.58 [ 14 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 200 
ขอแก้ไขข้อความตามแบบมาตรฐานงานก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้านของกรมทรัพยากรน้ำ ที่ พล 0023.3/ ว 15 ลว 14 ม.ค. 58 [ 14 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 127 
การเสนอขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์และเหรียญจักรพรรดิมาลา เนื่องในวโรกาสพระราชพิธีเฉลิมพระชนมพรรษา ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.2/547 ลว 14 ม.ค. 58 [ 14 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 243 
ให้อปท.แจ้งผู้ที่มีรายชื่อเข้าร่วมการอบรมโครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว14 ลว 13 ม.ค.58 [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 114 
มาตรการชะลอการสอบแข่งขันขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ที่ พล 0023.2/ ว 239 ลว 13 ม.ค 58 [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 170 
ขอเชิญประชุมข้าราชการสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดพิษณุโลก [ 13 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 173 
ให้อปท. สำรวจข้อมูลการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติ เรื่อง การควบคุมการเลี้ยงหรือปล่อยสุนัข ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว10 ลว 9 ม.ค.58 [ 12 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 129 
การฝึกอบรมระบบบัญชีคอมพิวเตอร์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-LAAS) ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.5/ ว 009 ลว 9 ม.ค. 58 [ 9 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 224 
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว7 [ 9 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 56 
แนวทางการจัดการเรียนการสอนรายวิชาเพิ่มเติมหน้าที่พลเมือง ที่ พล 0023.3/ ว 98 ลว 8 ม.ค. 58 [ 8 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 50 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0107211 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com