ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกตลอดสาย (สายบ้านนายบุญยอง กมล [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง (สายเลียบคลองท่าข้าม) หมู่ที่ 5 บ้ [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน (สายเขตเทศบาลตำบลเนินมะปรางถึงหนองแปลง) หม [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายแยกบ้านอาจารย์ศิลปชัย-ซำเตย) หมู่ที่ 2 [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนโดยลงหินคลุก (สายเนินมะปรางถึงบ้านหนองขอน [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวไหล่ทางถนน คสล. (สายหลักดงงู) หมู่ที่ 7 บ้ [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 28 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
การเตรียมพร้อม ป้องกัน และการระวังภัยธรรมชาติในฤดูฝน [ 30 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 59 
100 วิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม [ 23 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 64 
การป้องกันภัยโรคเอชไอวี [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 64 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ม.5 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 51 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์กองช่าง อบต.เนินมะปราง [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. ม.8 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 38 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวไหล่ทางถนนคสล.ม.7 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 47 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 14 โครงการ [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 50 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 36 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเนินดินถึงคลองยาง [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 96 
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 153 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 127 
ประกาศ เลื่อนกำหนดวันสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 96 
 
รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดไหมครับ เห็นกรอบว่าง ต้องการย้ายไปจังหวัดพิษณุโลกครับ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 171  ตอบ 0  
อบต.เนนมะปรางมีตำแหน่งนายช่างสำรวจหรือป่าวครัช......... (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 190  ตอบ 0  
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 517  ตอบ 5  
   
 
      


โครงการ ร่วมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว [ 20 ส.ค. 2558 ] อ่าน 18 


๑๒ สิงหา มหาราชินี [ 20 ส.ค. 2558 ] อ่าน 11 


โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 20 ส.ค. 2558 ] อ่าน 11 
 
   
 
ทต.หัวรอ นำขยะทิ้งผิดที่ (28 ส.ค. 2558)    อ่าน 253  ตอบ 3
ทต.หัวรอ คลองสระโคล่ไม่สะอาดตา (28 ส.ค. 2558)    อ่าน 284  ตอบ 3
สถ.จ.พิษณุโลก ขอโอนย้ายสับเปลี่ยน จนท.พัสดุ (28 ส.ค. 2558)    อ่าน 241  ตอบ 11
 
อบต.สมอแข เรื่อง เลื่อนการประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ท่านางงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่านางงาม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลท่านางงาม [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.วังวน โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ "หลักสูตร การทำแหนม [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.วังวน โครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพของประชาชน ปีงบประมาณ ๒๕๕๘ "หลักสูตร การทำไข่เ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 20 
อบต.มะตูม [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ชมพู ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถังเก็บน้ำรูปแชมเปญ หมู่ที่ 3 บ้านชมภูเหนือ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.แม่ระกา ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างป้ายองค์การบริหารส่วนตำบลแม่ระกาพร้อมรั้ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีภิรมย์ ขอเชิญร่วมทำบุญเปิดศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านท่าง่าม-บ้านซ่อง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.25 [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก ทน.พล. ประกาศจ้างเหมาโครงการก่อสร้างปรับปรุงถนนราเมศวร [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.พิษณุโลก อบจ.ประกาศประมูลจ้างโครงการวางระบบไฟฟ้า เดินสายไฟใต้ดิน [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.วัดจันทร์ โครงการสนับสนุนกิจกรรมชมรมผู้สูงอายุตำบลวัดจันทร์ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ห้วยเฮี้ย เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑/๒๕๕๘ (ต่อ) [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยเฮี้ย เอกสารประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ เลขที่ E ๑/๒๕๕๘ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยเฮี้ย แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.ห้วยเฮี้ย ประกาศ เรื่องประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (e-Auction) โครงการซ่อมสร้างถนนลาด [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยเฮี้ย ตารางวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานก่อสร้าง [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ้านกลาง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 19 โครงการ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.หัวรอ ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถบรรทุก (ดีเซล) จำนวน 2 รายการ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.ห้วยแก้ว ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงการ [ 28 ส.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนสิงหาคม 2558 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1792 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการแข่งขันและคัดเลือกผู้ใช้ภาษาไทยดีเด่น สน.กศ. มท 0893.2/ว1784  [ 27 ส.ค. 2558 ]
คู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของกระบวนงานที่ส่วนกลางเป็นผู้อนุญาต สน.คท. มท 0808.5/ว1771  [ 27 ส.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อทบทวน บูรณาการการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติราชการกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น สน.พส. มท 0810.3/ว1785  [ 27 ส.ค. 2558 ]
ประกาศ ก.จ. ก.ท. และ ก.อบต. เรื่อง มาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับพนักงานจ้าง สน.บถ. มท 0809.5/ว36  [ 26 ส.ค. 2558 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแจ้งผลการคัดเลือกโรงเรียนที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในการส่งเสริมการจัดกิจกรรมรักการอ่าน ถึงสำนักงานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เกี่ยวข้อง ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1778  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งวดที่ 5 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1775 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมสวัสดิการและประโยชน์ตอบแทนอื่นสำหรับพนักงานส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 6 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1776 [รายชื่อ]  [ 26 ส.ค. 2558 ]
การกำหนดจำนวนตำแหน่งข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่น ในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.9/ว29  [ 25 ส.ค. 2558 ]
สำรวจผลจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการเสริมสร้างสวัสดิการสังคมให้แก่ผู้พิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1773 [แบบรายงาน]  [ 25 ส.ค. 2558 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1766  [ 25 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้ารับการสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 รุ่นที่ 9 และรุ่นที่ 10 สน.บถ. มท 0809.9/ว28  [ 25 ส.ค. 2558 ]
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1761  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การดำเนินดครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1758  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การดำเนินดครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1759  [ 24 ส.ค. 2558 ]
สำรวจผู้มีความประสงค์เข้าร่วมโครงการพัฒนาและยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน ในปีงบประมาณ 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว1756  [ 24 ส.ค. 2558 ]
แจ้งรายชื่อบุคลากรของ อปท. ที่เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพ อปท. ด้านการส่งเสริมคุณภาพชีวิตคนพิการ ในกิจกรรมที่ 2 ของรุ่นที่ 1-3 สน.สส. มท 0891.3/ว1760 [รายชื่อ]  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การขับเคลื่อนมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 7 พ.ศ.2557 สน.สส. มท 0891.3/ว4795  [ 24 ส.ค. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าใช้จ่ายสนับสนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) สน.คท. มท 0808.2/13033  [ 24 ส.ค. 2558 ]
ติดตามการแจ้งรายชื่อนายทะเบียนของหน่วยงานสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว1757  [ 24 ส.ค. 2558 ]
 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งบเงินอุดหนุนทั่วไปฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5341 ลว 28 ส.ค. 58 [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 40 
ตรวจสอบนำเข้าข้อมูลในระบบ E-plan ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว369 ลว 26 ส.ค. 58 [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 165 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการพิจารณาการขอกำหนดตำแหน่ง และปรับปรุงแผนอัตตรากำลัง 3 ปี ของพนักงานส่วนตำบล ที่ พล 0023.2/ว371 ลว 27 สิงหาคม 2558 [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 60 
แจ้งจังหวัดให้รวบรวมรายชื่อข้าราชการครู พนักงานครู และบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น ที่ พล 0023.2/480 ลว 18 ส.ค. 2558 [ 28 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 54 
สถจ.พล.ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 6 ที่ พล 0023.5/ว368 ลว 26 ส.ค.58 [ 27 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 113 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท.พ.ศ.2542 งวดที่ 8/2558 ประจำเดือน พค.58 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว14700 ลว 26 ส.ค.58 [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 145 
การดำเนินโครงการอนุรักษ์พันธุ์กรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว305 ลว 26 ส.ค.58 [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2558 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 6 ที่ พล 0023..5/ว5204 ลว 24 ส.ค.58 [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 143 
ขอเชิญประชุมการจัดการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน O-NET ประจำปีการศึกษา 2558 ที่ พล 0023.3/ว366 ลว 25 ส.ค. 58 [ 26 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
ผลการคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการทรูปลูกปัญญา ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว 5263 ลว 25 ส.ค. 58 [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 29 
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญิตการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 5244 ลว 25 ส.ค.2558 [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 101 
การจัดทำคู่มือประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.1/ว 5243 ลว 25 ส.ค.2558 [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 59 
การคัดเลือกนักเรียน และสถานศึกษา เพื่อรับรางวัลพระราชทาน ระดับการศึกษาขั้นพื้นฐานฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 365 ลว 24 ส.ค. 58 [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 30 
ขอความร่วมมือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ส่งเอกสารโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 20 ลว 24 ส.ค. 58 [ 25 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 73 
แบบสอบถามความต้องการฝึกอบรม "หลักสูตรการใช้ระบบ e-Plan ในการติดตามและประเมินฯ ที่ พล 0023.3/ว 364 ลว 24 ส.ค. 58 [ 24 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 92 
ขอความร่วมมือในการสนับสนุนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 362 ลว 24 ส.ค. 58 [ 24 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 65 
การสรรหาเพื่อคัดเลือกผู้ทีทำคุณประโยชน์ให้กับสังคม ด้านการรณรงค์ป้องกันฯ ที่ พล 0023.3/ว 363 ลว 24 ส.ค. 58 [ 24 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
ขอเรียนเชิญประชุมผู้แทนนายกเทศมนตรี นายกอบต. ปลัดเทศบาล ปลัดอบต.และท้องถิ่นอำเภอ ในวันพฤหัสบดีที่ 27 สิงหาคม 2588 เวลา 15.30 น. ด่วนมาก ที่ พล 0023.1/ว361 ลว 24 ส.ค.58 [ 24 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 125 
ตรวจสอบและยืนยันความประสงค์จะใช้จ่ายงบประมาณ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว19 ลว 21 ส.ค. 58 [ 24 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 221 
การนำหลักสูตร "โตไปไม่โกง " ไปจัดการเรียนการสอนในสถานศึกษาสังกัดอปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5203 ลว 24 ส.ค.58 [ 24 ส.ค. 2558 ]   อ่าน 26 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0152069 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com