ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกตลอดสาย (สายบ้านนายบุญยอง กมล [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 54 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง (สายเลียบคลองท่าข้าม) หมู่ที่ 5 บ้ [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 49 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน (สายเขตเทศบาลตำบลเนินมะปรางถึงหนองแปลง) หม [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายแยกบ้านอาจารย์ศิลปชัย-ซำเตย) หมู่ที่ 2 [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 43 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนโดยลงหินคลุก (สายเนินมะปรางถึงบ้านหนองขอน [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 49 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวไหล่ทางถนน คสล. (สายหลักดงงู) หมู่ที่ 7 บ้ [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 51 
การเตรียมพร้อม ป้องกัน และการระวังภัยธรรมชาติในฤดูฝน [ 30 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 70 
100 วิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม [ 23 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 78 
การป้องกันภัยโรคเอชไอวี [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 78 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ม.5 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 67 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์กองช่าง อบต.เนินมะปราง [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 57 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. ม.8 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 48 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวไหล่ทางถนนคสล.ม.7 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 58 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 14 โครงการ [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 62 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 53 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเนินดินถึงคลองยาง [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 105 
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 170 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 140 
ประกาศ เลื่อนกำหนดวันสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 107 
 
รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดไหมครับ เห็นกรอบว่าง ต้องการย้ายไปจังหวัดพิษณุโลกครับ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 196  ตอบ 0  
อบต.เนนมะปรางมีตำแหน่งนายช่างสำรวจหรือป่าวครัช......... (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 201  ตอบ 0  
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 537  ตอบ 5  
   
 
      


โครงการ ร่วมใจภักดิ์รักพื้นที่สีเขียว [ 20 ส.ค. 2558 ] อ่าน 49 


๑๒ สิงหา มหาราชินี [ 20 ส.ค. 2558 ] อ่าน 32 


โครงการฝึกอบรมทบทวนอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน (อปพร.) [ 20 ส.ค. 2558 ] อ่าน 37 
 
   
 
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 28  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ปโทรัฐศาสตร เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของนักวิชาการศึกษาหรือไม่ (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 7853  ตอบ 20
ทต.ท่าทอง น้ำประปา (2 ต.ค. 2558)    อ่าน 21  ตอบ 2
 
อบต.มะตูม แผนการเบิกจ่ายเงินเบี้ยยังชีพตามนโยบายเร่งด่วนของรับบาลสำหรับผู้สูงอายุและคนพิกา [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.ไผ่ขอดอน การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ขอดอน สมัยวิสามัญที่ 1 ครั้งที่ 1 [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.บ้านใหม่ ประกาศรายชื่อและการขึ้นบัญชีผู้ผ่านการสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.ศรีภิรมย์ ศรีภิรมย์สาร องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ปีที่๒ ฉบับที่๑๒ ประจำปี ๒๕๕๘ [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
อบต.ไผ่ขอดอน ร้านค้าชุมชนตำบลไผ่ขอดอน [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.วังวน ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลาดยางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต บ้านวังวน ม.1 อ.พรหมพิรา [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.วังวน การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจักซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราค [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรของเทศบาลตำบลนครไทย ประจำปี [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดโครงการพัฒนาศักยภาพ ให้บุคลากรของเทศบาลตำบลนครไทย ประจำปี 2 [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดอบรมโครงการพัฒนาศักยภาพให้บุคลากรของเทศบาลตำบลนครไทย ประจำปี [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 ครั้งที่ 2 [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดประชุมสภาเทศบาล สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 2 ประจำปี 2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย นายกเทศมนตรีทำ mou บันทึก ข้อตกลง โครงการกองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลตำบลนครไทย [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดโครงการเสริมสร้างความเข้มแข็งของชมรมผู้สูงอายุ ประจำปี 2558 [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดโครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด ประจำปี 2558 ครั้งที่ 1 [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 0 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.คุยม่วง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการก่อสร้างศาลากลางน้ำ บริเวณบึงบ้านดง หม [ 2 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดการประชุมสภาเทศบาลตำบลนครไทย สมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 1 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดโครงการพลังแผ่นดินเอาชนะยาเสพติด ประจำปี 2558 [ 1 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.วังวน โครงการฝึกอบรมและดูงาน "หลักสูตรด้านความรู้ คุณธรรม และจริยธรรม" ครั้ [ 1 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
อบต.หินลาด เบอร์โทรศัพท์ องค์การบริหารส่วนตำบลหินลาด 0 5500 9755 เบอร์แฟกซ์ 0 5500 9860 [ 1 ต.ค. 2558 ]    อ่าน 13 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
การเตรียมความพร้อมดำเนินการตามมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 งบลงทุน (กรม) ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2136 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 2 ต.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 โครงการป้องกันและแก้ปัญหายาเสพติด ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2135  [ 2 ต.ค. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรด้านกิจการประปา สพบ. มท 0807.4/2092  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติกรณี อปท. ส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2118  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว96  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แนวทางการปฏิบัติกรณีรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด รักษาราชการแทนนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.บถ. มท 0809.2/ว95  [ 1 ต.ค. 2558 ]
การแก้ไขมาตรฐานทั่วไปเกี่ยวกับโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการ วิธีการบริหารและปฏิบัติงานของข้าราชการและพนักงานส่วนท้องถิ่น และกิจการอันเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.2/ว91  [ 1 ต.ค. 2558 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณตามโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2111 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2558 ]
รายงานยอดเงินภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ที่นำส่งให้แก่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาล องค์การบริหารส่วนตำบล และเมืองพัทยา ประจำเดือนสิงหาคม 2558 สน.คท. มท 0808.3/ว2134 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 30 ก.ย. 2558 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2146  [ 30 ก.ย. 2558 ]
หลักเกณฑ์วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมในการรับเงินกรณีผู้เสนอราคาซื้อเอกสารจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2129  [ 30 ก.ย. 2558 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว2128  [ 30 ก.ย. 2558 ]
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์สำหรับสนับสนุนบุคลากรถ่ายโอน ปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.5/ว44  [ 30 ก.ย. 2558 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติกรณีองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขฯ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว 2132  [ 29 ก.ย. 2558 ]
แจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2130  [ 29 ก.ย. 2558 ]
ขอแจ้งแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการส่งคืนเงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว2127  [ 29 ก.ย. 2558 ]
ซักซ้อมทำความเข้าใจการกำหนดตำแหน่งรองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล สน.บถ. มท 0809.2/ว88  [ 29 ก.ย. 2558 ]
การคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติเบื้องต้นเหมาะสมที่จะเข้าร่วมโครงการพัฒนาการบริหารจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พงศ.2559 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.3/ว2126  [ 29 ก.ย. 2558 ]
รหัสงบประมาณ และรหัสกิจกรรมหลักในระบบ GFMIS ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2125 [เอกสารแนบ]  [ 29 ก.ย. 2558 ]
รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น (ประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ) กจ.  [ 29 ก.ย. 2558 ]
 
ประชุมกลุ่มเครือข่ายพัฒนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นระดับอนุบาล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 418 ลว 2 ต.ค. 58 [ 2 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
รายงานการจัดซื้อนมพร้อมดื่ม ตามโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ของ อปท.ปีการศึกษา 2558 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 417 ลว 2 ต.ค.58 [ 2 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 78 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการรับเงิน การเบิกจ่ายเงิน การฝากเงิน การเก็บรักษาเงิน และการตรวจเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 416 ลว 1 ต.ค.58 [ 1 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 117 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่่ 2) ที่ พล 0023.5/ว 6032 ลว 30 ก.ย.58 [ 1 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 65 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 9/2558 ประจำเดือนมิถุนายน 2558 ที่ พล 0023.5/ว 6031 ลว 30 ก.ย.58 [ 1 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 57 
การสำรวจข้อมูลสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าที่จะปรับปรุงซ่อมแซม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ 2560 ฯ ที่ พล 0023.3/ว 6030 ลว 30 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 49 
แจ้งราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้างที่สำนักงบประมาณได้ปรับปรุงเพิ่มเติม จากบัญชีราคามาตรฐานฯ ที่ พล 0023.5/ว 414 ลว 30 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 32 
การโอนจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 แผนงานป้องกัน ปราบปราม และบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดฯ ที่ พล 0023.5/ว 412 ลว 29 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 60 
โอนเงินจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็กฯ ที่ พล 0023.5/ว 411 ลว 29 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 102 
ขอเชิญเข้าร่ววงาน "รวมพลังเรียนรู้ อยู่อย่างพอเพียง" ที่ พล 0023.3/ว 6016 ลว 30 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 32 
การประเมินสมรรถนะสำคัญของผู้เรียน ( Locol Competency Test:LCT) ที่ พล 0023.3/ว 6018 ลว 30 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 18 
การคัดเลือกโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่าง โรงเรียนประชาธิปไตยฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6015 ลว 30 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 15 
การคัดเลือกเด็กและเยาวชนที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 6017 ลว 30 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 18 
เงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษา รายการเงินเดือน และเงินสวัสดิการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 413 ลว 29 ก.ย. 58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 239 
หลักเกณฑ์ราคากลางและคุณลักษณะขั้นพื้นฐานระบบกล้องโทรทัศน์วงงจรปิด โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด CCTV ที่ พล0023.3/ว6019 ลว30 ก.ย.58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 61 
การเยี่ยมผู้พ้นโทษของ อปท. ที่ พล 0023.3/ว6020 ลว 30 ก.ย.58 [ 30 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 40 
การสำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าและลูกจ้างชั่วคราวประจำสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.3/ว 5998 ลว 29 ก.ย.58 [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 120 
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 13 ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว 6000 ลว 29 ก.ย.58 [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 81 
แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุขององค์กรปกครองส่วนถิ่น พ.ศ. 2559 ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 408 ลว 29 ก.ย. 58 [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 158 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จบำนาญ) ประจำปีงบประมาณ 2558 ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติมครั้งที่ 2) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/5988 ลว 28 ก.ย.58 [ 29 ก.ย. 2558 ]   อ่าน 95 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0157185 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com