ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 8 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 7 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 33 
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 88 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อ [ 7 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 118 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1 บ้านใหม่ทองประเสริฐ ตำบลเน [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 109 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการจำนวน 1 ห้องขององค์การบริหารส่ว [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 112 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ ตำบล [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 99 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมติดตั้งการ์ดเรล ม.3 บ้านหนองขอน [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 140 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 121 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 8 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 156 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 177 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมา [ 30 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 172 
เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 25 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1423 
 
รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดไหมครับ เห็นกรอบว่าง ต้องการย้ายไปจังหวัดพิษณุโลกครับ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 0  
อบต.เนนมะปรางมีตำแหน่งนายช่างสำรวจหรือป่าวครัช......... (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 58  ตอบ 0  
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 366  ตอบ 5  
   
 
      


โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 50 


โครงการสานสายใจรักครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 36 


โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ [ 22 ส.ค. 2557 ] อ่าน 47 
 
   
 
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ ระดับ 2 ไม่มีค่าใช้จ่าย (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 7  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการโอน (ย้าย ) หน สป ที่ อบต เนินมะปราง (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 65  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้าย พนักงานส่วนตำบล (24 ต.ค. 2557)    อ่าน 31  ตอบ 0
 
อบต.ศรีภิรมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ขอเชิญร่วมงาน สืบสานประเพณีวันลอยกระทง ณ วัดชัยภู [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ศรีภิรมย์ องค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ ร่วมถวายพวงมาลา น้อมเกล้ารำลึก องค์พระบาทสมเด็จพร [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.บ้านคลอง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 7 โครงการ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วังวน ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ชมพู ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคสล.สายทางโค้งแยกนานายเลิ้ง หมู่ที่ 12 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ชมพู ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล.สายหลังวัด หมู่ที่ 6 บ้านหนองหญ้าปล้อง [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินมะปราง ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.งิ้วงาม กิจกรรมโครงการบำรุงรักษาทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ฯ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.เนินมะปราง ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.พันชาลี ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลพันชาลี เรื่อง สอบราคาจ้าง โครงการซ่อมสร้างผิวถนนลาดย [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกสลุด พิธีวางพวงมาลาและถวายราชสุดีพระบรมรูปสมเด็จพระปิยมหาราช วันที่ 23 ตุลาคม 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.วัดพริก ประชุมพนักงานส่วนตำบลวัดพริก ประจำเดือนตุลาคม 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.วังวน กิจกรรมยกย่องชมเชยการทำงาน บุคลากร ขององค์การบริหารส่วนตำบลวังวน [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
อบต.ป่าแดง ประกาศสอบราคาซื้อรถยนต์ส่วนกลาง เป็นรถบรรทุก (ดีเซล) [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก พิธีวางพวงมาลาเนื่องในวัน " วันปิยมหาราช ” ประจำปี 2557 ณ ที่ว่าการอำเภอเนิ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.วัดจันทร์ วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.บางระกำ วันปิยมหาราช 23 ตุลาคม 2557 ณ.ที่ว่าการอำเภอบางระกำ [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ชมพู พิธีวางพวงมาลา 23 ตุลาคม [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บึงกอก ประกาศ ( เพิ่มเติมฉบับที่ 1 ) แก้ไขเปลี่ยนแปลง ข้อความในประกาศสอบร [ 24 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ชมพู โครงการสอบราคาจ้างเหมาประกอบอาหารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในสังกัดองค์การบริหารส่วนตำบล [ 22 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
การอุทธรณ์การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1918  [ 24 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว1919  [ 24 ต.ค. 2557 ]
การยืมเงินสะสมมาจ่ายเป็นสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรและค่าเช่าบ้านให้แก่ครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น สังกัดสถานศึกษา ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.4/ว1905  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1885  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือการได้มาซึ่งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู้บริหารท้องถิ่นเป็นการชั่วคราว ตามประกาศของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 85/2557 ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว3602  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดทุกแห่งแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่มีโรงเรียนในสังกัด ให้ดำเนินการจัดส่งเทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เพื่อใช้เป็นข้อมูลประกอบการพิจารณาฯ ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1906 [แบบฟอร์ม]  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว106  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว105  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มเติมคุณวุฒิการศึกษาในมาตรฐานกำหนดตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ 2 สน.บถ. มท 0809.5/ว104  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การประกวดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว1887  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ขอแก้ไขข้อความกำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1901  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การเพิ่มความคล่องตัวในการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ.2549 สำหรับหน่วยงานภาครัฐที่ได้รับจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1897  [ 21 ต.ค. 2557 ]
แนวทางการเทีบบตำแหน่งข้าราชการกรุงเทพมหานครกับพนักงานเทศบาล สน.บถ. มท 0809.2/ว100  [ 21 ต.ค. 2557 ]
หารือเกณฑ์รายได้กรณีการปรับปรุงตำแหน่งผู้อำนวยการกอง ระดับ 8 สน.บถ. มท 0809.2/ว99  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การจัดตั้งฝ่ายที่แตกต่างจากที่ ก.ท. กำหนด สน.บถ. มท 0809.2/ว97  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การสัมมนาเชิงปฏิบัติการโครงการส่งเสริมและเตรียมความพร้อมคนพิการสู่การจ้างงานในหน่วยงานของรัฐ สน.บถ. มท 0809.2/ว1896  [ 21 ต.ค. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กรณีรับและนำส่งเงินแทนกัน กค. มท 0803/ว1886  [ 21 ต.ค. 2557 ]
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ สล. มท 0801.1/ว25  [ 20 ต.ค. 2557 ]
การรายงานผลความคืบหน้าการแก้ไขข้อสังเกตประกอบการตรวจสอบงบการเงินขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามข้อเสนอแนะของสำนักตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว1876  [ 20 ต.ค. 2557 ]
แก้ไขบัญชีท้ายประกาศ กจ.,กท. และ ก.อบต. เรื่อง การให้ลูกจ้างประจำของ อปท. ได้รับค่าจ้างและจำนวนเงินที่ปรับเพิ่มสำหรับตำแหน่งหรือคุณวุฒิที่ ก.พ. หรือ ก.จ.,ก.ท. และ ก.อบต. รับรองว่าคุณวุฒินั้นเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งที่ได้รับการแต่งตั้ง พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1884  [ 20 ต.ค. 2557 ]
 
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้พิจารณาเตรียมแผนงาน/โครงการเพื่อรองรับงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว 28 ด่วนที่สุด ลว. 21 ต.ค. 57 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 226 
แจ้ง อปท. ที่จัดสรรงบประมาณให้กับโรงเรียนสังกัดอื่น ตรวจสอลความถูกต้องของฐานข้อมูลจำนวนนักเรียน และตรวจสอบสถานะของโรงเรียนสังกัดอื่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 651 ลว. 13 ต.ค. 57 [ 13 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 276 
แบบมาตรฐานประเภทอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก แบบ สถ.สพด.1 , สถ.ศพด.2 และ สถ.ศพด.3 (แบบ สถ .ศพด.3 หน้า 10 ),(แบบ สถ.ศพด.2 หน้า 11) [ 6 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 742 
โครงการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ประจำปี 2558 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 19 
การประกวด อปท.และสถานศึกษาที่จัดทำแผนพัฒนาการศึกษาดีเด่น ปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว5770 ลว 22 ต.ค57 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 10 
สำนักงบประมาณได้อนุมัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เพื่อให้นำไปจัดสรรให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว ที่ พล 0023.3/ว 388 ด่วนที่สุด ลว. 24 ต.ค. 57 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 65 
การจัดสรรเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขอองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว5679 ลว. 24 ต.ค. 57 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 51 
สำรวจจำนวนบุคลากรด้านการพยาบาล ที่ พล 0023.3/ว385 ลว 22 ต.ค 57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 35 
โครงการพิษณุโลกวัดร่มเย็น ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว382 ลว 22 ต.ค.57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 42 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท. ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว5751 ลว 22 ต.ค.57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 123 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ที่ พล 0023.1/ว381 ลว 22 ต.ค.57 [ 22 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
โอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ.2557 แผนงานส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่อปท. ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว379 ลว 21 ต.ค.57 [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 202 
กำหนดหลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ปี 2559 ที่ พล0023.3/ว5702 ลว 20 ต.ค.57 [ 20 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 103 
สำรวจข้อมูลเงินเดือน และค่าจ้างอปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว5699 ลว 17 ต.ค.57 [ 17 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 203 
การบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กรณีเร่งด่วนปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว5679 ด่วนที่สุด ลว. 17 ต.ค. 57 [ 17 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 150 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ศูนย์ดำรงธรรม ที่ พล 0023.1/ว5632 ลว 15 ต.ค.57 [ 16 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 63 
กรอกข้อมูลในระบบบันทึกข้อมูลการส่งซ่อมเครื่องคอมพิวเตอร์พกพา ฯ ที่ พล 0023.3/ว376 ลว 15 ต.ค.57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 66 
สำรวจภาระค่ากระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที พล 0023.3/ว375 ด่วนที่สุด ลว. 15 ต.ค. 57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 76 
สนง.สรรพสามิตพื้นที่พิษณุโลก ได้จัดสรรเงินรายได้ให้ อปท. ประจำเดือนกรกฎาคม - กันยายน 2557 ที่ พล 0023.5/ว372 ลว 14 ต.ค.57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 201 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่งวดที่ 2/2557 และงวดที่ 3/2557 ที่ พล 0023.5/ว371 ลว 13 ต.ค.57 [ 15 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 178 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0073787 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com