ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 21 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 47 
ประกาศ เลื่อนกำหนดวันสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 43 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 79 
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 107 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อ [ 7 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 130 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1 บ้านใหม่ทองประเสริฐ ตำบลเน [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 119 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการจำนวน 1 ห้องขององค์การบริหารส่ว [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 123 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ ตำบล [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 108 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมติดตั้งการ์ดเรล ม.3 บ้านหนองขอน [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 154 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 131 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 8 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 190 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 194 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมา [ 30 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 186 
เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 25 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1546 
 
รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดไหมครับ เห็นกรอบว่าง ต้องการย้ายไปจังหวัดพิษณุโลกครับ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 59  ตอบ 0  
อบต.เนนมะปรางมีตำแหน่งนายช่างสำรวจหรือป่าวครัช......... (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 74  ตอบ 0  
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 388  ตอบ 5  
   
 
      


งานลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๗ [ 13 พ.ย. 2557 ] อ่าน 33 


โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 77 


โครงการสานสายใจรักครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 57 
 
   
 
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งว่าง รับโอน (ย้าย) ด่วนคะ! (21 พ.ย. 2557)    อ่าน 388  ตอบ 5
สถ.จ.พิษณุโลก จพง พัสดุ ที่ไหนว่างบ้างคะ (21 พ.ย. 2557)    อ่าน 697  ตอบ 31
สถ.จ.พิษณุโลก เทศบาลใดในจังหวัดพิษณุโลกรับโอน เจ้าหน้าที่บริหารทะเบียนและบัตรบ้างค่ะ ท่านผู้ใด (21 พ.ย. 2557)    อ่าน 24  ตอบ 0
 
ทต.บางระกำ ทำความสะอาดสวนสาธารณะเฉลิมพระเกียรติ (หนองกล่ำ ) [ 22 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 11 
ทต.บางระกำ เปิดการแข่งขันกีฬา - กรีฑานักเรียน [ 22 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.ชมพู โครงการพัฒนาศักยภาพสตรี เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาคมอาเชี่ยน (aec) ปี 58 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.วัดจันทร์ ประชุมคณะกรรมการบริหารกองทุนหลักประกันสุขภาพ [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง การสอบราคาจ้างเหมาโครงการปรับปรุงห้อ [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา เรื่อง การสอบราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำ [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.บางระกำ โครงการ " ครูพาเด็กเข้าวัดทำบุญ " [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.บางระกำ ประกาศสอบราคาจัดซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.บางระกำ ประกาศ สอบราคาจัดซื้อรถตู้พยาบาลพร้อมอุปกรณ์ช่วยชีวิตฉุกเฉิน [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.บางระกำ ประกาศเปิดเผยราคากลางในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่งานก่อสร้าง รถตู้พยาบาลพร้อมอุปก [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.ชมพู โครงการปล่อยพันธ์ปลาในแหล่งน้ำสาธารณะเพื่อการอนุรักษ์พันธ์ปลาน้ำจืด [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ไผ่ขอดอน ประกาศ จำหน่ายพัสดุที่เสื่อมชำรุด จำนวน 3 รายการ [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.ปลักแรด การะประชุมสภาเทศบาลตำบลปลักแรด สมัยวิสามัญ สมัย 3 ครั้งที่ 2 [ 21 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.บึงพระ [ 20 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 23 
ทต.บางระกำ จัดเตรียมงานพระราชพิธีเฉลิมพระชนพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ( [ 20 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.วัดจันทร์ ประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 4 ครั้งที่ 1 [ 20 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
ทต.ท่าทอง เทศบาลตำบลท่าทองร่วมมือกับผู้นำชุมชน "คลีนนิ่งเดย์" รับ 5 ธันวา [ 20 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศสอบราคาจ้างประกอบอาหารกลางวัน สำหรับเด็กในศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้าน [ 20 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด ไม่เกิน 51-80 คน [ 20 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.ศรีภิรมย์ สถานการณ์น้ำประจำวันที่ 19 พ.ย.2557 เวลา 11.00 น. โครงการระบบตรวจวัดสถานภาพน้ำท [ 20 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 21 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) สน.บถ. มท 0809.2/ว114  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว113  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบริหารจัดการงบประมาณรายจ่ายและการจัดทำแผนพัฒนาการศึกษาตามแนวนโยบายการบริหารโดยใช้โรงเรียนเป็นฐานในการพัฒนาท้องถิ่น (School Based Management for Local Development : SBMLD) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2142 [เอกสารแนบ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 11 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว2141 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ประกาศผลการคัดเลือกผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษา เพื่อรับรางวัลหนึ่งแสนครูดี ประจำปี พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว2140 [รายชื่อ]  [ 21 พ.ย. 2557 ]
ขอความร่วมมือเสนอชื่อ (ครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน) สน.กศ. มท 0893.2/ว2139  [ 21 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 20 พ.ย. 2557 ]
รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติ และรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง สน.กศ. มท 0893.2/ว2133  [ 20 พ.ย. 2557 ]
การสอบคัดเลือกลูกเสือ เนตรนารี เข้าร่วมงานชุมนุมลูกเสือโลก ครั้งที่ 23 ณ ประเทศญี่ปุ่น (23rd World Scout Jamboree, 2015 Japan) ด่วน สน.กศ. มท 0893.2/ว2132  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์แจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นส่งผู้ปฏิบัติหน้าที่ตรวจสอบภายในเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนที่สุด ตบ. มท 0805/ว2135  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดีเด่นด้านสตรีและครอบครัว ประจำปี 2557 สน.มถ. มท 0892.1/ว2129  [ 20 พ.ย. 2557 ]
ผลการคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2556 สน.มถ.  [ 19 พ.ย. 2557 ]
การอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ สน.สส. มท 0891.3/ว4065  [ 19 พ.ย. 2557 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง สน.สส. มท 0891.2/ว2126  [ 18 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว2127  [ 18 พ.ย. 2557 ]
หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน กค. มท 0803/ว 2098  [ 18 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123  [ 18 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาเชิงปฏิบัติการเพื่อขยายผลการดำเนินงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2122  [ 18 พ.ย. 2557 ]
การอุทธรณ์การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินกรณีไม่มีหนี้ผูกพัน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2119  [ 18 พ.ย. 2557 ]
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(คณะทำงานตรวจสอบรายละเอียด) ปงบประมาณ2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6511 ลว 20 พ.ย.57 [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 61 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6510 ลว 20 พ.ย.57 [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 47 
ประชุมนายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและปลัดงค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 2/2557 ที่ พล0023.1/ว6369 ลว 17 พ.ย.57 [ 17 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 330 
ขอแจ้งมติคณะรักษาความสงบแห่งชาติ เรื่อง Roadmap การจัดการขยะมูลฝอยและของเสียอันตราย ที่ พล 0023.3/ว18201 ลว 20 พ.ย.57 [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 22 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณพ.ศ.2558 โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด รายการติดตั้งกล้องวงจรปิด(CCTV)c]และรายการก่อสร้างลานกีฬา ที่ พล 0023.3/ว6484 [ 20 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 94 
การสำรวจและจัดทำฐานข้อมูลสารสนเทศ ที่พล 0023.3/ว6469 ลว 19 พ.ย.57 [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 77 
กฏกระทรวงยกเว้นค่าธรรมเนียมรายปีให้แก่ผู้ประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/ว 6457 ลว 19 พ.ย 57 [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับสนับสนุนการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภค บริโภคให้แก่ประชาชน (ประปาหมู่บ้าน) ครั้งที่ 1 ผ่านทางระบบ GFMIS ที่ พล 0023.3/ว6461 ลว 19 พ.ย. 57 [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 116 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นกระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.3/ว6350 ลว 14 พ.ย. 57 [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 73 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นกระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.3/ว6349 ลว 14 พ.ย. 57 [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 52 
การรายงานข้อมูลการซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบประปาฯ [ 19 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 58 
การขับเคลื่อนยุทธศาสตร์การพัฒนาเพื่อเสริมความมั่นคงของชาติ (พ.ศ.2556 - 2560) และมติการประชุมร่วมคณะรักษาความสงบแห่งชาติและคณะรัฐมนตรี ที่ มท 0810.2/ ว 2061 ลว 12 พ.ย. 57 [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 71 
รายงานผลการดำเนินการโครงการ "เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข" จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.3/ว 441 ลว 18 พ.ย 57 [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 62 
การโอนจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์ค่าจ้างลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.5/ว 6358 ลว 14 พ.ย. 57 [ 17 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 147 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป กำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 1 ที่พล.0023.5/ว6357 ลว 14 พ.ย.57 [ 17 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 215 
ขอเชิญประชุมชี้แจงอปท.เพื่อร่วมกันพิจารณาจัดทำร่างแผนบริหารจัดร่างแผนบริหารจัดการขยะมูลฝอยของจ.พิษณุโลก พ.ศ. 2558 - 2562 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว433 ลว 17 พ.ย.57 [ 17 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 96 
โครงการสอนภาษาไทยและวัฒนธรรมไทยในต่างประเทศ ประจำปี 2558ที่ พล0023.3/6373 ลว17 พ.ย.57 [ 17 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 42 
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาของ อปท.ปี 2558 [ 17 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 80 
โครงการ (ตามรอยเกียรติคุณครูผู้มีอุดมการณ์และจิตวิญญาณครู) ครั้งที่ 9 พ.ศ.2558 ที่ พล 0023.3/6353 ลว 14 พ.ย.57 [ 17 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 43 
แจ้งการจัดสรรเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับงานสูบน้ำของสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เป็นกระแสไฟฟ้าสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้า ที่ พล 0023.3/ว6349 ลว 14 พ.ย. 57 [ 14 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 117 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0084355 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com