ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 58 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อ [ 7 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 82 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1 บ้านใหม่ทองประเสริฐ ตำบลเน [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 77 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการจำนวน 1 ห้องขององค์การบริหารส่ว [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 89 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ ตำบล [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 79 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมติดตั้งการ์ดเรล ม.3 บ้านหนองขอน [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 115 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 95 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 8 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 117 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 131 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมา [ 30 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 137 
เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 25 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1249 
 
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 300  ตอบ 3  
รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา ด่วน (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 61  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (31 ม.ค. 2557)    อ่าน 297  ตอบ 2  
   
 
      


โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ [ 22 ส.ค. 2557 ] อ่าน 17 


โครงการจัดกิจกรรมเฉลิมพระชนพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ ประจำปี 2 [ 19 ส.ค. 2557 ] อ่าน 17 


โครงการปลูกต้นไมเฉลิมพระเกียรติ [ 19 ส.ค. 2557 ] อ่าน 31 
 
   
 
อบต.บึงพระ 1 ทศวรรษ แห่งการพัฒนาตำบลบึงพระ (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 120  ตอบ 4
อบต.สมอแข แสดงความคิดเห็น การก่อสร้างประปาส่วนภูมิภาคบริเวฯที่สาธารณะประโยชน์หนองยาว (29 ส.ค. 2557)    อ่าน 61  ตอบ 3
อบต.วังนกแอ่น เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.วังนกแอ่น อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (28 ส.ค. 2557)    อ่าน 111  ตอบ 1
 
อบต.นครป่าหมาก [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก เปลี่ยนแปลงประกาศเชิญชวน สอบราคาจัดซื้อเครื่อมคอมพิวเตอร์ สำหรับงานประมวลผล แบบท [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วังวน ข่าวประชาสัมพันธ์ แจ้งผู้มีสิทธิรับเงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพ มาแสดงตน เพื่อยืนยัง [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วังวน [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศสอบราคาจัดซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วัดจันทร์ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมููลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ขนาดความจ [ 29 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 3 
อบต.วัดจันทร์ ประมูลซื้อรถบรรทุกขยะมูลฝอยแบบอัดท้าย ขนาด 6 ล้อ 6 ตัน ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 12 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.บึงพระ ประชาสัมพันธ์ จ่ายเบี้ยยังชีพ ประจำเดือน กันยายน 2557 [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.บึงพระ ประกาศ เรื่อง สอบราคาโครงการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ขององคืการบริหารส่ว [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดจันทร์ โครงการเผยแพร่กฎหมายเบื้องต้นสู่ชุมชน [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดจันทร์ โครงการเกี่ยวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วัดจันทร์ โครงการกิจกรรมส่งเสริมการประกอบอาชีพคนพิการและผู้ดูแล [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.วัดจันทร์ ประชุมสภา [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.วัดจันทร์ โครงการ อบต.พบประชาชน [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วัดจันทร์ [ 28 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ป่าแดง การแจกเบี้ยยังชีพประจำเดือนกันยายน 2557 [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ป่าแดง ต้องการรับโอนย้ายช่างไฟฟ้า [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ป่าแดง กิจกรรมแจกเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุ ผู้พิการ และผู้ป่วยเอดส์ในเขตองค์การบริหาร [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.โคกสลุด โครงการส่งเสริมอาชีพให้กับกลุ่มสตรี แม่บ้านและประชาชนทั่วไป "หลักสูตร ศิลปะ [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.วัดพริก ประกาศสอบราคาจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในตำบลวัดพริก จำนวน 5 โครงการ [ 27 ส.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
การชะลอการแต่งตั้งโยกย้ายข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว75  [ 28 ส.ค. 2557 ]
เลื่อนการทำสัญญาจ้างพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งพนักงานวิเคราะห์นโยบายและแผน ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.3/ว49  [ 28 ส.ค. 2557 ]
มาตรการดำเนินการสอบแข่งขัน ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว2500  [ 28 ส.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเตรียมความพร้อมและยกระดับคุณภาพการศึกษาของสถานศึกษาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อรองรับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน (ระดับการศึกษาปฐมวัย) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว1431 [รายละเอียด]  [ 28 ส.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 8 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1402 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 32 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1435  [ 27 ส.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 31 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1434  [ 27 ส.ค. 2557 ]
โครงการประกวดข้อเขียนบทความประทับใจที่ศิษย์มีต่อครู คำขวัญวันครู และบทร้อยกรองเทิดเกียรติคุณครู สน.กศ. มท 0893.2/ว1429  [ 27 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์มีส่วนร่วมยกย่องประกาศเกียรติคุณบุคคลดีเด่นทั่วประเทศ สน.กศ. มท 0893.2/ว1413  [ 27 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษา เพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว25  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การประกาศรายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการพัฒนาศักยภาพผู้บริหารการศึกษาเพื่อรองรับการเปลี่ยนแปลงมาตรฐานการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.บถ. มท 0809.9/ว24  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์การส่งผลงานวิชาการเพื่อนำเสนอใน งานประชุมวิชชาการ 9 ปี สช. สน.สส. มท 0891.3/ว1424  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจดทะเบียนพาณิชย์ในการประกอบกิจการค้างาช้างและผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวกับงาช้าง สล. มท 0801.3/ว27  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอเชิญเข้ารับการฝึกอบรมหลักสูตรสัมมนาสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการสรรหาและผู้ปฏิบัติหน้าที่นายกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สพบ. มท 0807.3/ว1419  [ 26 ส.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาเครือข่ายการจัดทำแผนและงบประมาณทางการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.3/ว1428  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การจัดทำตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 (รายได้ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในส่วนที่จัดเก็บเอง) ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1409  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์งานเวทีท้องถิ่นไทย ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.4/ว1426  [ 26 ส.ค. 2557 ]
การรายงานตัวเพื่อจัดจ้างเป็นพนักงานราชการทั่วไป (เพิ่มเติม) กจ. มท 0802.3/ว48  [ 26 ส.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติ สน.พส. มท 0810.2/ว1417  [ 25 ส.ค. 2557 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว1414  [ 25 ส.ค. 2557 ]
 
การทดสอบทางการศึกษาระดับชาติขั้นพื้นฐาน (O-NET) ประจำปีการศึกษา 2557 ที่ พล 0023.3/ว330 ด่วนที่สุด ลว.19ส.ค.57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 85 
การกรอกข้อมูลในแบบสำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการก่อสร้าง/ปรับปรุง โครงสร้างพื้นฐาน/ระบบคมนาคม ที่ พล 0023.3/ว23 ด่วนที่สุด ลว. 19 ส.ค. 57 [ 19 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 191 
การเสนอเรื่องขอความเห็นชอบตั้งงบประมาณหมวดเงินอุดหนุนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 3/2557 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 325 ลว. 18 ส.ค. 57 [ 18 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 415 
สูตรการคำนวณการจัดทำแผนอัตรากำลัง 3 ปี พ.ศ.2558 - 2560 [ 5 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 696 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจโครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ ที่ พล 0023.3/357 ลว. 29 ส.ค. 57 [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 11 
มติ ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2557 ลงวันที่ 26 สิงหาคม 2557 [ 29 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่ประชาสัมพันธ์งานให้บริการด้านการประหยัดพลังงาน ที่ พล 0023.3/ว4733 ลว. 28 ส.ค. 57 [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
สรุปการใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ ฯ [ 28 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 73 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ (อำเภอบางระกำ) ที่ พล 0023.2/ว347 ลว 26 ส.ค.57 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 77 
การตรวจประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ เพื่อกำหนดประโยชน์ตอบแทนอื่นฯ (อำเภอบางกระทุ่ม) ที่ พล 0023.2/ว351 ลว 29 ส.ค.57 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 69 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับอปท. ที่ พล 0023.5/ว4514 ลว 20 ส.ค.57 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 57 
พิจารณาคัดเลือกและเสนอรายชื่อบุคคลเข้ารับการคัดเลือกเป็นนักสหกรณ์แห่งชาติประจำปี 2557 ที่ พล 0023.3/ว95 ลว. 27 ส.ค. 57 [ 27 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 23 
การรายงานข้าราชการส่วนท้องถิ่นผู้มีสิทธิจะได้รับบำเหน็จบำนาญ ซึ่งจะมีอายุครบ 60 ปีบริบูรณ์ในปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว4641 ลว 25 ส.ค.57 [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 55 
แบบฟอร์มประเมินตนเองด้านการจัดซื้อจัดจ้างของอปท. ฯลฯ ที่ พล 0023.4/ว336 ลว 21 ส.ค.57 [ 25 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 201 
การกำกับดูแลการใช้จ่ายงบประมาณของอปท. ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว4609 ลว 22 ส.ค.57 [ 22 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 148 
ขอเชิญประชุม (O-NET) ที่ พล 0037.3/ว335 ลว 21 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 52 
สถจ.พล.ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2557 งวดที่ 4 ที่ พล 0023.5/ว333 ลว 20 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 164 
สถจ.พล.ได้ดำเนินการโอนเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.5/ว 332 ลว 20 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 203 
แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติผู้บริหารท้องถิ่นและสมาชิกสภาท้องถิ่นในระบบสารสนเทศเลือกตั้ง ที่ พล 0023.4/ว4512 ลว 20 ส.ค.57 [ 21 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 124 
การจัดตั้งศูนย์ดำรงธรรมจังหวัดพิษณุโลก [ 20 ส.ค. 2557 ]   อ่าน 95 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0058697 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com