ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 50 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อ [ 7 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 67 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1 บ้านใหม่ทองประเสริฐ ตำบลเน [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 68 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการจำนวน 1 ห้องขององค์การบริหารส่ว [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 82 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ ตำบล [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 68 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมติดตั้งการ์ดเรล ม.3 บ้านหนองขอน [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 102 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 88 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 8 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 88 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 115 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมา [ 30 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 130 
เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 25 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1183 
 
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 274  ตอบ 3  
รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา ด่วน (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 40  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (31 ม.ค. 2557)    อ่าน 286  ตอบ 2  
   
 
      


โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕7 [ 30 ก.ค. 2557 ] อ่าน 7 


โครงการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ในเขตอำเภอเนินมะปราง [ 22 พ.ค. 2557 ] อ่าน 94 


โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศักภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลแล [ 21 พ.ค. 2557 ] อ่าน 110 
 
   
 
สถ.จ.พิษณุโลก ขอรบกวนสอบเรื่องการเลื่อนระดับกรณีเปลี่ยนสายงานค่ะ (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 7958  ตอบ 53
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการโอนย้ายตำแหน่งหัวหน้าสำนักปลัด 7 หรือผู้อำนวยการกองแผน 7 (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 28  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก อยากโอนย้ายสาย 3ตำแหน่งอะไรก็ได้ที่ว่างน่ะค่ะในเมืองพิษณุโลกค่ะ (31 ก.ค. 2557)    อ่าน 47  ตอบ 1
 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศสอบราคาซื้อ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า) [ 31 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.มะตูม อบต.มะตูม จัดกิจกรรมแห่เทียนพรรษา ประจำปี 2557 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.เนินมะปราง โครงการถวายเทียนเข้าพรรษา ประจำปี ๒๕๕7 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.วัดพริก โครงการอำเภอ...ยิ้มเคลื่่อนที่ ประจำปี 2557 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดพริก โครงการ กศน.สัญจร [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดพริก งานอบรมเชิงปฏิบัติการโครงการก่อสร้างคลองระบายน้ำคลองโคกช้าง วัดบ้านใหม่ หมู่ที่ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดพริก ดำเนินการออกตรวจสภาพความเสียหายจากไฟไหม้ หมู่ 9 ตำบลวัดพริก [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
อบต.วัดพริก ประชุมเตรียมความพร้อมรับโครงการอำเภอยิ้มเคลื่อนที่ วัดอินทรีย์ หมู่ที่ 4 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.พรหมพิราม ประกาศสอบราคาซื้อกล้องวงจรปิด CCTV พร้อมติดตั้ง หมู่ที่ 15 บ้านทุ่ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 18 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.พรหมพิราม ประกาศสอบราคาจัดซื้อวัสดุก่อสร้างเพื่อจัดทำเสาไฟส่องสนามฟุตบอล ภาย [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.วังวน อบต.วังวน ขอประชาสัมพันธ์จดหมายข่าว ประจำเดือน กรกฎาคม 2557 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 12 บ้านชัยพัฒนา [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างลานตากผลผลิตชุมชน หมู่ที่ 10 บ้านบึงธรรมโรง [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย หมู่ที่ 5 บ้านบุ่ง [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 5 บ้านบุ่ง ต.ศรีภิรมย์ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการปรับปรุงต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ที่ 3 บ้านช่อง ต.ศรีภิรมย์ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ 2 บ้านท่าง่าม ต.ศรีภิรมย์ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 1 บ้านท่าทอง ต.ศรีภิรมย์ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.บางระกำ โ่ครงการฝึกอาชีพระยะสั้น วันที่ 29 กรกฎาคม 2557 [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วัดจันทร์ ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 3 โครงการ [ 30 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง จัดเก็บรายได้ให้มีประสิทธิภาพได้อย่างไร ควบคุมภายในมีคำตอบ สน.คท. มท 0808.3/ว5  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ยุบรวมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 22 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1286  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 20 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1285  [ 30 ก.ค. 2557 ]
การขยายระยะเวลารับสมัครเข้าร่วมประกวด (โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557) สน.กศ. มท 0893.2/ว1290  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราค่าจ้างลูกจ้างประจำขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1292  [ 30 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการปรับอัตราเงินเดือนพนักงานส่วนท้องถิ่น ตามบัญชี 3 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.3/ว1291  [ 30 ก.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินการต่องบประมาณโครงการส่งเสริมสนับสนุนการแก้ไขปัญหาและพัฒนาจังหวัดชายแดนภาคใต้ ปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับชดเชยรายได้ที่ลดลงจากเหตุการณ์ความไม่สงบในพื้นที่ 5 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว1287  [ 29 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1284  [ 29 ก.ค. 2557 ]
การประชุมผู้อำนวยการกองการเจ้าหน้าที่องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.2/ว66  [ 29 ก.ค. 2557 ]
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์และเสนอชื่อบุคคลหรือองค์กรที่มีผลงานดีเด่นด้านการส่งเสริม ปกป้อง และคุ้มครองสิทธิมนุษยชน ประจำปี 2557 สน.พส. มท 0810.2/ว1276  [ 28 ก.ค. 2557 ]
การดำเนินงานโครงการจัดทำระบบสารสนเทศการบริหารจัดการเพื่อการวางแผนและประเมินผลการใช้จ่ายงบประมาณขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (e-Plan) ปีงบประมาณ พ.ศ.2557 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1277  [ 28 ก.ค. 2557 ]
ขออนุญาตให้บุคลากรในสังกัดเข้าร่วมจัดนิทรรศการส่งเสริมการสร้างเครือข่ายการพัฒนาเด็กปฐมวัยในงานมหกรรมการจัดการศึกษาท้องถิ่น ประจำปี 2557 พร้อมประชาสัมพันธ์การจัดงาน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1274  [ 28 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/ว1264  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การรับสมัครนักศึกษาเข้าศึกษาในหลักสูตรศึกษาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการศึกษาปฐมวัย ปีการศึกษา 2557 ด่วนที่สุด กจ. มท 0802.4/ว1273  [ 25 ก.ค. 2557 ]
การแข่งขัน น้ำดื่มสิงห์ แอโรบิก ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 4 สน.กศ. มท 0893.4/ว1236  [ 25 ก.ค. 2557 ]
แจ้งแนวทางปฎิบัติให้ อปท. พิจารณายืมเงินสะสมเพื่อทดรองจ่ายเป็นเงินเดือนเงินสวัสดิการ ค่าตอบแทน เงินค่าครองชีพชั่วคราว และเงินประกันสังคม สำหรับข้าราชการครูผู้ดูแลเด็กและผู้ดูแลเด็ก ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1271  [ 25 ก.ค. 2557 ]
โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการการจัดทำแผนการจัดการเรียนรู้ ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สน.กศ. มท 0893.2/ว1235 [รุ่นที่ 1] [รุ่นที่ 2]  [ 25 ก.ค. 2557 ]
ประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ 81/2557 เรื่อง แก้ไขเพิ่มเติมพระราชกฤษฎีกาเงินช่วยค่าครองชีพผู้รับเบี้ยหวัดบำนาญ พ.ศ.2521 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1270  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1269  [ 25 ก.ค. 2557 ]
หารือเกี่ยวกับการใช้บังคับข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล สน.กม. มท 0804.3/5895  [ 25 ก.ค. 2557 ]
 
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองปฏิบัติราชการปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 "ร้อยละของเทศบาลและองค์การบริหารส่วนตำบลที่นำแผนชุมชนสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด ทีี่ พล 0023.3/ว 4022 ด่วนที่สุด ลว. 25 ก.ค. 57 [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 170 
การปรับปรุงแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 426 ด่วนที่สุด ลว. 24 ก.ค. 57 [ 24 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 307 
ขอเชิญประชุมร่วมพิจารณาการทบทวนผลการประเมินกำหนดระดับตำแหน่งปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลกรณีพิเศษ ที่ พล 0023.2/ว 290 ลว 22 ก.ค.57 [ 22 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 257 
แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบการจัดทำแผนอัตรกำลัง 3 ปี ฯ ของเทศบาล [ 30 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 37 
สรุปการใช้บัญชีสอบแข่งขันได้ ฯ [ 30 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 92 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับอปท. ที่ พล 0023.5/ว4123 ลว 29 ก.ค.57 [ 30 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 63 
มติ ก.อบต.จังหวัดพิษณุโลก ครั้งที่ 7/2557 วันที่ 24 กรกฎาคม 2557 [ 30 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 282 
ประกาศ ก.อบต.จ.พล เรื่อง กำหนดอัตราค่าจ้างและการให้ลูกจ้างอบต.ได้รับค่าจ้าง (ฉบับที่3) ที่ พล 0023.2/ว4091 ลว 29 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 213 
ประกาศ ก.อบต.จ.พล. เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับพนังงานจ้าง (ฉบับที่ 3) ที่ พล 0023.2/ว4085 ลว 29 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 184 
ประกาศ ก.อบต.จ.พล เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับหลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดอัตราเงินเดือนและจำนวนเงินปรับที่ปรับเพิ่ม ฯ ที่ พล 0023.2/ว4088 ลว 29 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 210 
การดำเนินงานตัวชี้วัดตามคำรับรองการปฏิบัติราชการของกระทรวงมหาดไทย ตัวชี้วัดที่ 1.1 ครัวเรือนยากจน (ทั้งประเทศ) ที่ พล 0023.3ว4131 ลว 29 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 20 
การขอความร่วมมือองคืกรปกครองส่วนท้องถิ่นจัดเก็บข้อมูลตามแบบรายงานสถานการณ์ทางสังคมของท้องถิ่น ปี 2557 (องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น) ที่ พล 0023.3/ว 4094 ลว. 29 ก.ค. 57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 48 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 รายการเงินอุดหนุนทั่วไปสำหรับสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์ และการสนับสนุนการบริการสาธารณสุข และรายการรายจ่ายที่เป็นภาระผูกพัน(การสมทบกองทุนหลักประกันสุขภาพ) ที่ พล 0023.3/ว4095 ด่วนที่สุด ลว [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 68 
หารือการดำเนินการเบิกจ่ายเบี้ยความพิการให้คนพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว4096 ด่วนมาก ลว. 29 ก.ค. 57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 64 
ประกาศ ก.ท.จ.พิษณุโลก เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลฯ ตามมติ กทจ.พิษณุโลก ครั้งที่ 7 /2557 ลว 24 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 146 
ขอเลื่อนการประชุมซักซ้อมแนวทางการประเมินประสิทธิภาพและประสิทธิผลการปฏิบัติราชการ ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว297 ลว 28 ก.ค.57 [ 29 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 83 
ดำเนินการโอนจัดสรรงปม.รายจ่ายเงินอุดหนุนเฉพาะกิจ สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว296 ลว 28 ก.ค.57 [ 28 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 168 
มติ ก.ท.จ. พิษณุโลก ครั้งที่ 7/2557 ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2557 [ 28 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 261 
ขอความร่วมมือในการมีส่วนร่วมผลักดันการปฏิรูปตามนโยบายของหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ ที่ พล 0023.3/ว4066 ลว. 28 ก.ค. 57 [ 28 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
ขอความร่วมมือการกรอกข้อมูลในแบบสำรวจ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4018 ลว 25 ก.ค.57 [ 25 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 79 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0054275 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com