ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 31 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 93 
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และผู้พิการ ประจำเดือน มีนาคม 2559 [ 3 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 142 
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด [ 1 มี.ค. 2559 ]   อ่าน 110 
คู่มือประชาชน: การขึ้นทะเบียนผู้สูงอายุ ผู้พิการ ผู้ป่วยเอส์ [ 9 ก.พ. 2559 ]   อ่าน 114 
ประกาศรายชื่อผู้ขอรับสิทธิ์เงินอุดหนุนเพื่อเลี้ยงดูเด็กแรกเกิด ประจำปีงบประมาณ ๒ [ 14 ธ.ค. 2558 ]   อ่าน 117 
ประกาศเชิญชวนลงทะเบียนเพื่อแสดงความจำนงขอรับเงินอุดหนุนเพื่อการเลี้ยงดูเด็กแรกเก [ 18 พ.ย. 2558 ]   อ่าน 116 
ประกาศใช้แผนจัดหาพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 [ 16 ต.ค. 2558 ]   อ่าน 90 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรัง โดยลงหินคลุกตลอดสาย (สายบ้านนายบุญยอง กมล [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 238 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนดินโดยลงลูกรัง (สายเลียบคลองท่าข้าม) หมู่ที่ 5 บ้ [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 142 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมไหล่ทางถนน (สายเขตเทศบาลตำบลเนินมะปรางถึงหนองแปลง) หม [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 126 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายแยกบ้านอาจารย์ศิลปชัย-ซำเตย) หมู่ที่ 2 [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 151 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงไหล่ทางถนนโดยลงหินคลุก (สายเนินมะปรางถึงบ้านหนองขอน [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 145 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวไหล่ทางถนน คสล. (สายหลักดงงู) หมู่ที่ 7 บ้ [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 121 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 9 ก.ค. 2558 ]   อ่าน 130 
การเตรียมพร้อม ป้องกัน และการระวังภัยธรรมชาติในฤดูฝน [ 30 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 155 
100 วิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม [ 23 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 164 
การป้องกันภัยโรคเอชไอวี [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 199 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ม.5 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 157 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์กองช่าง อบต.เนินมะปราง [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 148 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. ม.8 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 141 
 
อบต.เนนมะปรางมีตำแหน่งนายช่างสำรวจหรือป่าวครัช......... (26 ม.ค. 2559)    อ่าน 368  ตอบ 1  
รับนักวิชาการสาธารณสุขมั้ยครับ (26 ม.ค. 2559)    อ่าน 118  ตอบ 1  
รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดไหมครับ เห็นกรอบว่าง ต้องการย้ายไปจังหวัดพิษณุโลกครับ (16 ธ.ค. 2558)    อ่าน 420  ตอบ 2  
   
 
      


โครงการส่งเสริมพัฒนาอีชีพให้ผู้สูงอายุตามแนวทางหลักเศรฐกิจพอเพียง [ 31 มี.ค. 2559 ] อ่าน 72 


“เทศกาลผลไม้นานาพรรณมหัศจรรย์มะม่วงส่งออก ประจำปี 2559” [ 30 มี.ค. 2559 ] อ่าน 84 


โครงการ "สานสายใยรัก ครอบครัวอบอุ่น" วันนที่ 8 มีนาคม 2559 [ 9 มี.ค. 2559 ] อ่าน 98 
 
   
 
อบต.บึงพระ น้ำประปาไม่ไหลหมู่9 บึงพระซอยรักชาติ (5 พ.ค. 2559)    อ่าน 11  ตอบ 1
อบต.สมอแข รายชื่อผู้เข้าใช้บริการศูนย์ ICT ชุมชนตำบลสมอแข (4 พ.ค. 2559)    อ่าน 7852  ตอบ 1559
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอน/ย้าย เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ (4 พ.ค. 2559)    อ่าน 45  ตอบ 0
 
ทต.นครไทย ศูนย์พัฒนาเล็กเทศบาลตำบลนครไทยจัดประชุมผูปกครองนักเรียน [ 6 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 9 
ทต.นครไทย เทศบาลตำบลนครไทยจัดครงการพัฒนาศักยภาพ ให้บุคลากรของเทศบาลตำบลนครไทย [ 6 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.พันชาลี ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง จำนวน 5 โค [ 5 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 13 
ทต.บางระกำ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 5 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 24 
ทต.บางระกำ ประกาศเปิดเผยราคากลาง โครงการจ้างเหมารถแบคโฮตักดินและรถบรรทุกขนย้ายเพื่อกำจัด [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 32 
อบต.ท้อแท้ โครงการเสริมสร้างความเข็มแข็งของกลุ่มสตรีตามโครงการพระราชดำริ โครงการพัฒนาอาชีพผ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
ทต.นครไทย ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณบ้านน [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
ทต.นครไทย สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนหินคลุกเรียบคลองจิกเริ่มจากบ้านนายอุดม เมืองพระฝาง ถึง [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
ทต.พันเสา ขอส่งแบบสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนมีนาคม 2559 (แบบ สขร.1) [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 21 
ทต.สนามคลี ประกาศเทศบาลตำบลสนามคลี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อทำการสรรหาและเลือกสรรบุคคลเป็นพ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 39 
อบต.หินลาด ขอแก้ไขประกาศค่ะ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 21 
ทต.ไทรย้อย ประกาศผลสอบภาค ก. ข. และวันสัมภาษณ์ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 28 
อบต.วังนกแอ่น ประกาศ เรื่อง การยื่นแบบชำระภาษีโรงเรือนและที่ดิน ภาษีป้าย ภาษีบำรุงท้องที่ [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 30 
อบต.บึงพระ วารสาร องค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ ฉบับที่ 1 เดือนพฤษภาคม 2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 12 
อบต.หินลาด เรื่อง ประมูลซื้อรถบรรทุก(ดีเซล) ขนาด 6 ตัน 6 ล้อ ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 26 
อบต.หินลาด เรื่อง ประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลาง(ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อจัดจ้างที่มิใช่ง [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 14 
ทต.บางระกำ การประชาคมเพื่อบูรณาการแผนชุมชน และแจกเบี้ยยังชีพสำหรับผู้สูงอายุและคนพิการ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 23 
ทต.บึงระมาณ สรุปผลรายงานดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2559 [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 36 
อบต.สมอแข สอบราคาโครงการก่อสร้างปรับปรุงอาคารต่าง ๆ จำนวน 7 โครงการ [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 34 
อบต.วัดจันทร์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล.หมู่ที่ 4,7,8,9,10 ตำบลวัดจันทร์ จำนวน [ 3 พ.ค. 2559 ]    อ่าน 15 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
การคัดเลือกโรงเรียนเข้าร่วมโครงการ โรงเรียนพอเพียงท้องถิ่น (Local Sufficiency School : LSS) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว877 [เอกสารแนบ 1] [เอกสารแนบ 2]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
โครงการประกวดสุดยอดนวัตกรรม ปณท แห่งปี 2559 (Thailand Post Innovation Awards 2016) สน.กศ. มท 0893.2/ว876  [ 3 พ.ค. 2559 ]
หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการจ่ายเงินของส่วนราชการผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว874 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 พ.ค. 2559 ]
ขอรหัสผ่านโปรแกรมแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน (LTAX 3000) ครั้งที่ 11 ประจำปี 2559 สน.คท. มท 0808.3/ว817,ว818  [ 3 พ.ค. 2559 ]
เงินรางวัลและค่าตอบแทนในการนำจับและดำเนินคดีความผิดฐานค้ามนุษย์ ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว860  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอเชิญส่งครูเข้าร่วมโครงการฝึกอบรม ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว868  [ 2 พ.ค. 2559 ]
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติสถานศึกษาพอเพียงที่มีผลงานการปฏิบัติที่เป็นเลิศ ประจำปี 2559 สน.กศ. มท 0893.2/ว869  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการหรือกิจกรรมขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว848  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอส่งคำแนะนำคณะกรรมการสาธารณสุข สน.สส. มท 0891.3/ว849  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การดำเนินโครงการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของ อปท. integrity & Transparency Assessment (ITA) สน.มถ. มท 0892.4/ว865  [ 2 พ.ค. 2559 ]
ขอความร่วมมือในการหารือเกี่ยวกับกฎหมายและระเบียบ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว22  [ 2 พ.ค. 2559 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนเมษายน 2559 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว861 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การประชาสัมพันธ์ให้นักสังคมสงเคราะห์เข้าประชุมสภาวิชาชีพสังคมสงเคราะห์สัญจร 4 ภาค สน.สส. มท 0891.3/ว836  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การป้องกันโรคและภัยสุขภาพที่เกิดในช่วงฤดูร้อน ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว850  [ 29 เม.ย. 2559 ]
การตรวจสอบและการปรับปรุงบัญชีเงินฝากคลังในระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว852  [ 29 เม.ย. 2559 ]
ขอให้ส่งข้อมูลเงินทดรองราชการของหน่วยงานในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 และ 2558 ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว855  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้่พิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว847  [ 29 เม.ย. 2559 ]
แจ้งบัญชีจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 งวดที่ 3 (เดือนพฤษภาคม 2559) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว854 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 1] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2] [สิ่งที่ส่งมาด้วย 3]  [ 29 เม.ย. 2559 ]
โครงการอบรมครูผู้ดูแลเด็กบรรจุแต่งตั้งใหม่ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 รุ่นที่ 19 สน.กศ. มท 0893.4/ว845  [ 28 เม.ย. 2559 ]
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว843 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 28 เม.ย. 2559 ]
 
สำรวจกำลังพลเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านยาเสพติดประจำปี 2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0018.3(ศอ.ปส.จ.พล.)/ 7403 ลว 4 พ.ค. 59 [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 43 
การดำเนินการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 227 ลว 4 พ.ค. 59 [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 35 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2498 ลว 4 พ.ค. 59 [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 41 
มติ ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 4/2559 วันที่ 28 เมษายน 2559 [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 89 
ขอให้พิจารณาสนับสนุนบทบาทนักเรียน นักศึกษา ต่อการมีส่วนร่วมในโครงการฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2495 ลว 4 พ.ค. 59 [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 22 
รับสมัครผลงานเพื่อคัดกรองและคัดเลือกเป็นรางวัลสูงสุดระดับชาติ ที่ พล 0023.3/ว 2496 ลว 4 พ.ค. 59 [ 4 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 19 
เชิญประชุมการประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น LPA ( หนังสืออยู่ระหว่างลงนาม ฯ) [ 3 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 132 
รายงานสถานะการดำเนินการในระบบสารสนเทศขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 224 ลว 2 พ.ค. 59 [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 151 
ประชาสัมพันธ์แบบรายละเอียดมาตรฐาน TOR และประมาณราคาของระบบสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ ที่ พล 0023.3/223 ลว 2 พ.ค.59 [ 2 พ.ค. 2559 ]   อ่าน 101 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 งวดที่ 2 ที่ พล 0023.5/ว 221 ลว 29 เม.ย. 59 [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 166 
การเร่งรัดติดตามการใช้จ่ายเงินสะสมเพื่อแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 2398 ลว 29 เม.ย. 59 [ 29 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 138 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ส่งจังหวัด 2 พ.ค.59 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 258 
ขอความร่วมมือดำเนินการที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามพระราชบัญญัติคุ้มครองสุขภาพของผู้ไม่สูบบุหรี่ พ.ศ.2535 และตามแผนยุทธศาสตร์การควบคุมยาสูบแห่งชาติ ฉบับที่ 2 ยุทธศาสตร์ที่ 5 ทำสิ่งแวดล้อมให้ปลอดควันบุหรี่ [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 108 
การจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะปี 2559 ตามประกาศคณะกรรมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งวดที่ 2 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 200 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2559 ค่าลูกจ้างชั่วคราวถ่ายโอนงานสถานีสูบน้ำด้วยไฟฟ้าไตรมาสที่ 3 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 90 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไตรมาสที่ 3 (เม.ย.มิ.ย.59) [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 95 
การจัดฝึกอบรม สัมมนา และศึกษาดูงานของ อปท. ด่วนมาก ที่ พล 0023.3/ว2356 ลว 28 เม.ย.59 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 149 
ภารกิจ และอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติโรคพิษสุนัขบ้า พ.ศ. 2535 ที่ พล 0023.4/ว 2352 ลว 28 เม.ย.59 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 131 
การประกวดโครงการ/กิจกรรมที่โดดเด่นขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.1/ว 2351 ลว 28 เม.ย.59 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 46 
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการชี้แจงแนวทางการจัดการเรียนรู้ "ลดเวลาเรียน เพิ่มเวลารู้" ฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2357 ลว 28 เม.ย. 59 [ 28 เม.ย. 2559 ]   อ่าน 40 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 284,426 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com