ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 35 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 52 
ประกาศ เลื่อนกำหนดวันสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 40 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 45 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 39 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 82 
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 109 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อ [ 7 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 133 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1 บ้านใหม่ทองประเสริฐ ตำบลเน [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 120 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการจำนวน 1 ห้องขององค์การบริหารส่ว [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 125 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ ตำบล [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 109 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมติดตั้งการ์ดเรล ม.3 บ้านหนองขอน [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 156 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 135 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 8 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 195 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 199 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมา [ 30 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 188 
เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 25 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1563 
 
รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดไหมครับ เห็นกรอบว่าง ต้องการย้ายไปจังหวัดพิษณุโลกครับ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 66  ตอบ 0  
อบต.เนนมะปรางมีตำแหน่งนายช่างสำรวจหรือป่าวครัช......... (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 81  ตอบ 0  
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 389  ตอบ 5  
   
 
      


งานลอยกระทงประจำปี ๒๕๕๗ [ 13 พ.ย. 2557 ] อ่าน 39 


โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 80 


โครงการสานสายใจรักครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 59 
 
   
 
สถ.จ.พิษณุโลก ประชุม ก.อบต.พล เดือนธันวาคม วันไหนครับ (28 พ.ย. 2557)    อ่าน 101  ตอบ 1
สถ.จ.พิษณุโลก รับโอนย้ายนักวิชาการพัสดุ (28 พ.ย. 2557)    อ่าน 25  ตอบ 0
อบต.บึงพระ บันทึกรายงานการประชุมประชาคมหมู่บ้าน ตำบลบึงพระ เพื่อรับทราบความต้องการของประชาช (28 พ.ย. 2557)    อ่าน 15  ตอบ 6
 
อบต.วังวน โครงการฝึกอบรมด้านการส่งเสริมอาชีพ "หลักสูตรการถักตะกร้าจากเชือกป่านมัดฟาง [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.สมอแข เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.บางระกำ มอบปัจจัยที่ได้จากการจัดกิจกรรม [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
ทต.บางระกำ มอบปัจจัยที่ได้จากการจัดกิจกรรม [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.มะต้อง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กสายเรียบคลองชลประธานต่อถนน คสล. [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.วังวน รับสมัครพนักงานจ้าง [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 24 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.หนองแขม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 8 โครงการ [ 28 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.วังวน การเปิดเผยรายละเอียดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง ราคากลางและการคำนวณราคา [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.วังวน ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้าง จำนวน 2 โครงการ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.วังวน ประกาศสอบราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ ขนาด 48,000 บีทียู จำนวน 2 เครื่อง [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 16 
อบต.วังนกแอ่น ประกาศงบแสดงฐานะการเงิน [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
ทต.พันเสา ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา โครงการถมดินเพื่อก่อสร้างโรงคัดแยกและบรรจุผัก ห [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.บึงพระ ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลบึงพระ สมัยสามัญ สมัยที่ 4 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 17 
อบต.วัดจันทร์ โครงการรวมน้ำใจชาววัดจันทร์ สานฝันผู้ยากไร้ ถวายแด่องค์ราชันย์ [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.สมอแข อบต.สมอแข ได้รับรางวัล องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบด้านการป้องกันการทุจริต [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 22 
อบต.วังวน ประชาสัมพันธ์เรียกประชุมและนัดประชุมสภาฯ สมัยวิสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 1 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.วังนกแอ่น งบประมาณแสดงฐานะการเงิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 [ 27 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 19 
อบต.บึงพระ สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ก่อสร้าง [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ท่าช้าง ประกาศประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ จำนวน 2 โครงการ [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 18 
สถ.จ.พิษณุโลก ทม.อรัญญิก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาตามโครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลาดยาง หมู่ที่ 2 [ 26 พ.ย. 2557 ]    อ่าน 9 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
โครงการสัมมนาการจัดการศึกษาท้องถิ่นให้แก่โรงเรียนจัดตั้งใหม่และโรงเรียนถ่ายโอนมาสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2177  [ 27 พ.ย. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ประจำเดือนพฤศจิกายน 2557 ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว2174 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 27 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดกิจกรรมติดตั้งกล้องวงจรปิด (CCTV) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2123 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด (กิจกรรมการก่อสร้างลานกีฬา/สนามกีฬา) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.3/ว2149 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
โครงการพัฒนาประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนด้านการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและสถานศึกษาในสังกัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.3/ว2167 [บัญชีรายชื่อ]  [ 26 พ.ย. 2557 ]
หารือแนวทางปฏิบัติในการจ่ายเงินตามระเบียบกระทวงมหาดไทย ว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2552 สน.สส. มท 0891.3/ว4160  [ 26 พ.ย. 2557 ]
การป้องกันและแก้ไขปัญหาการเกิดอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว4156  [ 26 พ.ย. 2557 ]
ขอเปลี่ยนแปลงกำหนดการประชุมเตรียมความพร้อมรับการประเมินคุณภาพภายนอก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ครั้งที่ 8 สน.กศ. มท 0893.4/ว2166  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน สน.กศ. มท 0893.3/ว2165 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาปรับปรุงมาตรฐานการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และมาตรฐานการป้องกันและระงับอัคคีภัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.2/ว2160  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการสัมมนามาตรฐานทั่วไปด้านการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนมาก สน.บถ. มท 0809.2/ว2152  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การแก้ไขประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขเกี่ยวกับการบริหารงานบุคคลขององค์การบริหารส่วนจังหวัด กรณีส่วนราชการที่รับผิดชอบการบริหารงานบุคคล สน.บถ. มท 0809.2/ว118  [ 25 พ.ย. 2557 ]
เร่งรัดรายงานผลการจัดสรรงบประมาณเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ งวดที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2558 ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว2159  [ 25 พ.ย. 2557 ]
การอบรมสัมมนาปรับปรุงแบบประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.3/ว2158  [ 25 พ.ย. 2557 ]
โครงการอบรมพัฒนาครูและบุคลากรทางการศึกษาก่อนแต่งตั้งให้เลื่อนสู่วิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว2145 [รายชื่อ]  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ขอข้อมูลรายละเอียดเงินฝากคลัง ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว2137  [ 24 พ.ย. 2557 ]
ระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และการเข้ารับการฝึกอบรมของเจ้าหน้าที่ท้องถิ่น พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.2/ว4122  [ 24 พ.ย. 2557 ]
การประชาสัมพันธ์ (โครงการสัมมนาผู้นำทางการศึกษาแห่งประเทศไทย ประจำปี 2557) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.2/ว2134  [ 21 พ.ย. 2557 ]
สำรวจข้อมูลการเข้าสู่ตำแหน่งผู้บริหารของเทศบาล ในเทศบาลขนาดกลาง (เดิม) สน.บถ. มท 0809.2/ว114  [ 21 พ.ย. 2557 ]
การปรับปรุงตำแหน่งรองปลัดเทศบาล ระดับ 8 เป็นระดับ 9 สน.บถ. มท 0809.2/ว113  [ 21 พ.ย. 2557 ]
 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน(คณะทำงานตรวจสอบรายละเอียด) ปงบประมาณ2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6511 ลว 20 พ.ย.57 [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 204 
การขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ำอุปโภคบริโภคแก่ประชาชน (ก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6510 ลว 20 พ.ย.57 [ 21 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 171 
การป้องกันและแก้ไขอุบัติเหตุบริเวณจุดตัดรถไฟกับถนนในเขตความรับผิดชอบขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 6774 ลว 28 พ.ย 57 [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 8 
รายงานผลการดำเนินงานของฝ่ายความมั่นคง คณะรักษาความสงบแห่งชาติและรายงานผลการบริหารราชการแผ่นดินและการผลักดันนโยบายของคณะรัฐมนตรี ด้านความมั่นคง ที่ พล 0023.3/ ว 6753 ลว 28 พ.ย 57 [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 18 
โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ พล 0023.3/ ว 0759 ลว 28 พ.ย 57 [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 14 
สำรวจข้อมูลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติ หรือพื้นที่อื่นๆ ที่ พล 0023.3/18473 ลว 287 พ.ย 57 [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 19 
การฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ "โครงการพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นต้นแบบบูรณาการภารกิจด้วยกระบวนการแผนชุมชน" ที่ พล 0023.3/ว 0758 ลว 28 พ.ย 57 [ 28 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 21 
การจัดหางาน "แผ่นดินสมเด็จพระนเรศวรมหาราชกาชาดพิษณุโลก" ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.1/ว 6721 ลว 27 พ.ย 57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 70 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่าบประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการจัดการศึกษาตั้งแต่ระดับอนุบาลจนจบการศึกษาขั้นพื้นฐาน ที่ พล 0023.5/ว6587 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 117 
การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว448 ลว 25 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 42 
ประชุมซักซ้อมการเสนอขอความเห็นชอบการปรับปรุงแผนอัตรากำลัง 3 ปี (พ.ศ.2558 - 2560) ของเทศบาล และอบต. ที่พล 0023.2/ว443 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 111 
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาร พ.ศ.2557 เงินอุดหนุนเฉพาะกิจสำหรับพัฒนาอปท.กรณีเร่งด่วน ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6612 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 158 
การเตรียมความพร้อมในการป้องกันและแก้ไขปัญหาภัยแล้ง ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว6617 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 42 
การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในอปท.เล่นการพนันหรือเสพสุรา ที่ พล 0023.2/ว6613 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 83 
การเบิกจ่ายงบประมาณของอปท. ตามโครงการอบรมและศึกษาดูงานเพื่อเตรียมความพร้อมของท้องถิ่นเพื่อเข้าสู่การเป็นประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในปี 2558 ที่ พล 0023.5/ว6615 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 41 
สำรวจงบประมาณของบุคลากรถ่ายโอน ที่ พล 0023.2/ว6590 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 52 
ระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนสมาชิกสภาท้องถิ่นที่มาจากการแต่งตั้ง ที่ พล 0023.4/ว443 ลว 20 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 47 
การอำนวยความสะดวกแก่ประชากรเกี่ยวกับการใช้สำเนาทะเบียนบ้าน และบัตรประจำตัวประชาชนในการรับลงทะเบียนผู้ขอรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการ ที่ พล 0023.3/ว6589 ลว 24 พ.ย.57 [ 27 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 28 
โครงการคัดเลือกเพื่อรับรางวัลครูเกียรติคุณผู้ตามรอยพระผู้ทรงเป็นครูแห่งแผ่นดิน ที่ พล 0023.3/ว450 ลว 26 พ.ย 57 [ 26 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 26 
การจัดระเบียบป้ายหรือสิ่งที่สร้างขึ้นสำหรับติดหรือตั้งป้าย ที่ พล 0017.3/ ว 6514 ลว 25 พ.ย 57 [ 25 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 85 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0086193 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com