100 วิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม [ 23 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 8 
การป้องกันภัยโรคเอชไอวี [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 5 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมท่อระบายน้ำ คสล. ม.5 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 16 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์กองช่าง อบต.เนินมะปราง [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
ประกาศสอบราคาโครงการปรับปรุงถนนลูกรังพร้อมวางท่อ คสล. ม.8 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 15 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างขยายผิวไหล่ทางถนนคสล.ม.7 [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 18 
ประกาศสอบราคาโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 14 โครงการ [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 20 
ประกาศสอบราคาโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 7 โครงการ [ 7 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 15 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเนินดินถึงคลองยาง [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 74 
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 138 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 113 
ประกาศ เลื่อนกำหนดวันสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 85 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 132 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 112 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 153 
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 148 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมา [ 30 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 221 
เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 25 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1891 
 
รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดไหมครับ เห็นกรอบว่าง ต้องการย้ายไปจังหวัดพิษณุโลกครับ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 128  ตอบ 0  
อบต.เนนมะปรางมีตำแหน่งนายช่างสำรวจหรือป่าวครัช......... (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 153  ตอบ 0  
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 475  ตอบ 5  
   
 
      


โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศักยภาพผู้บริหารสมาชิก อบต. [ 20 พ.ค. 2558 ] อ่าน 11 


โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2558 [ 7 พ.ค. 2558 ] อ่าน 18 


โครงการเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาล [ 5 เม.ย. 2558 ] อ่าน 38 
 
   
 
สถ.จ.พิษณุโลก ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ระบบคอมพิวเตอร์มีที่ไหนว่างบ้างค่ะ (23 พ.ค. 2558)    อ่าน 66  ตอบ 2
สถ.จ.พิษณุโลก ต้องการโอนไปเป็น ผอ.กองการศึกษา (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 369  ตอบ 6
สถ.จ.พิษณุโลก นวก.ส่งเสริมสุขภาพอยากย้าย (22 พ.ค. 2558)    อ่าน 75  ตอบ 3
 
อบต.เนินมะปราง 100 วิธีการดูแลรักษาสิ่งแวดล้อม [ 23 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
อบต.เนินมะปราง การป้องกันภัยโรคเอชไอวี [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดจันทร์ ประชุมประจำเดือน [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.บางกระทุ่ม ประกาศ กำหนดประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
ทต.บางกระทุ่ม ประกาศ เชิญเข้าร่วมรับฟังการประชุมสภาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม สมัยสามัญ สมัยที่ 2 ปร [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 7 
ทต.บางระกำ บริษัทเซาเออร์ จำกัด มอบเงินให้สำหรับผู้ประสบวาตภัย [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.พรหมพิราม ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 3 โครงการ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศ เรื่อง การสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนดินผิวจราจรลูกรัง (สายคลองไส้ไก่) [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 1 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศ เรื่อง การสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างป้อมยามองค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 2 
อบต.นิคมพัฒนา ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนผิวจราจรลูกรัง (สายหนองคูณ - หนองกระบ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 3 
อบต.มะตูม สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำเดือนมีนาคม 258 ประจำปีงบประมาณ 2558 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.นิคมพัฒนา ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 3 โครงการ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ้านไร่ ประกาศสอบราคาประมูลจ้างด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ โครงการก่อสร้างประปาหม [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.พันชาลี [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.บางกระทุ่ม ประกาศ รายงานผลการปฏิบัติงาน ประจำปี 2557 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.ท้อแท้ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ เทเลอร์บรรทุกไม่ต่ำกว่า 3.3 ตัน จำนวน 1 คัน [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 8 
ทต.บางกระทุ่ม ประกาศ ผลการตรวจติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม ประจำปี 2557 [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 6 
อบต.ท้อแท้ ประกาศเผยแพร่ราคากลาง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถแบคโฮขนาดเล็ก ขนาด 3 ตัน กำลังไม่น้อ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.ท้อแท้ ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ รถแบคโฮขนาดเล็ก ขนาด 3 ตัน กำลังไม่น้อยกว่า 28 แรงม้าพ [ 22 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 12 
ทต.บ้านมุง ประกาศเทศบาลตำบลบ้านมุง เรื่องยกเลิกประกาศสอบราคาจ้างโครงการขุดสระเก็บน้ำแบบแก [ 21 พ.ค. 2558 ]    อ่าน 15 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ครั้งที่ 5 สน.คท. มท 0808.2/7514-7531 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดแบบคำขอและแนวทางการดำเนินการกรณีบุคคลภายนอกยื่นคำขอให้หน่วยงานของรัฐชดใช้สินไหมทดแทนจากการกระทำละเมินของเจ้าหน้าที่ สน.กม. มท 0804.4/ว2853  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การพัฒนาผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาให้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพทางการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2558 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.9/ว16  [ 22 พ.ค. 2558 ]
การเตรียมความพร้อมก่อนเปิดภาคเรียน สน.กศ. มท 0893.2/ว1037  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเรียนรู้ระบบออนไลน์ข้อสอบ PISA สู่การประเมินในชั้นเรียน ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.2/ว1036  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 3 สน.กศ. มท 0893.4/ว1025 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 2 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1024 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด ประจำปี 2558 รุ่นที่ 1 ด่วนมาก สน.กศ. มท 0893.4/ว1023 [บัญชีรายชื่อ]  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 13 สพบ. มท 0807.4/ว1032  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 12 สพบ. มท 0807.4/ว1031  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 11 สพบ. มท 0807.4/ว1030  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การฝึกอบรมหลักสูตร (การส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็กและสตรีเพื่อยุติปัญหาความรุนแรงในครอบครัว ตามแนวพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภา) รุ่นที่ 10 สพบ. มท 0807.4/ว1029  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การมอบอำนาจให้รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ปฏิบัติราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทยในงานด้านบริหาร สล. มท 0801.1/ว11  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การแต่งตั้งผู้รักษาราชการแทนปลัดกระทรวงมหาดไทย ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว10  [ 21 พ.ค. 2558 ]
โครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามแนวพระราชดำริและหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง สำหรับบุคลากรของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดและผู้แทนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น อื่น ๆ มท 0211.9/ว2707  [ 21 พ.ค. 2558 ]
การจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ในส่วนของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ด่วนที่สุด กพร. มท 0812/ว1028  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ซักซ้อมแนวทางการดำเนินงานเพื่อจัดทำคู่มือสำหรับประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1005 [สิ่งที่ส่งมาด้วย 2]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
การกำหนดหลักเกณฑ์การคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน สำหรับพนักงานจ้างในโรงเรียน (ครูอัตราจ้าง) และหรือพนักงานจ้างในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก เพื่อบรรจุแต่งตั้งเป็นข้าราชการหรือพนักงานครูส่วนท้องถิ่นตำแหน่งครูผู้ช่วย ครูผู้ดูแลเด็ก และหัวหน้าศูนย์ฯ สน.บถ. มท 0809.9/ว12  [ 20 พ.ค. 2558 ]
โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการว่าด้วยแนวทางการบริหารงานบุคคลทางการศึกษาท้องถิ่น สำหรับข้าราชการพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาท้องถิ่น พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.9/ว13 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 พ.ค. 2558 ]
ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารและแนวทางวิธีปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ (ฉบับที่ 20) พ.ศ.2557 ด่วนมาก สน.คท. มท 0808.2/ว2720  [ 20 พ.ค. 2558 ]
 
สำรวจความต้องการของประชาชนในการใช้น้ำประปา สำรวจแหล่งน้ำเพื่อการผลิตน้ำประปา และการขอโอนกิจการจาก อปท. ที่ พล 0023.3/ว3166 ลว 22 พ.ค.58 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 27 
ขอเชิญประชุมคณะกรรมการแก้ไข้ปัญหาสุนัขและแมว ครั้งที่ 2 /2558 ที่ พล 0023.3/ว3115 ลว 20 พ.ค.58 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 35 
การตรวจสอบการคลังอปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2558 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว3167 ลว 22 พ.ค.58 [ 22 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 32 
การจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ)ปี 2558 ไตรมาสที่ 3 (เพิ่มเติม) ที่ พล 0023.5/8712 ลว 21 พ.ค.58 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 37 
การกำหนดหลักกณฑ์เกี่ยวกับการเบิกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการยกเลิกการเดินทางไปศึกษาดูงาน ประชุม สัมมนา อบรมของ อปท. ที่ พล 0023.5/ว 3140 ลว 21 พ.ค.58 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 66 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2558 สนับสนุนเบี้ยผู้สูงอายุ และเบี้ยยังชีพความพิการ(เดือน พ.ค. 58) ที่ พล 0023.5/ว3137 ลว 21 พ.ค.58 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 33 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 3139 ลว 21 พ.ค.58 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 39 
การให้การสนับสนุนร่วมดำเนินงานรัฐบาลภายใต้โครงการปณิธานความดี ปีมหามงคล ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว3141 ลว 21 พ.ค. 58 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 19 
กระทรวงมหาดไทยให้จังหวัดเร่งรัด อปท. การก่อหนี้ผูกพันให้แล้วเสร็วทุกโครงการภายในวันที่ 31 พ.ค. 58ฯ วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 005 ลว 21 พ.ค. 58 [ 21 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 44 
โครงการพัฒนาระบบสุขาภิบาลอาหารที่ดีในโรงเรียนประถมศึกษา ปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว3114 ลว 20 พ.ค.58 [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 46 
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ได้จัดสรรเงินค่าภาคหลวงแร่งวดที่ 1/2558 ที่ พล 0023.5/ว215 ลว 20 พ.ค.58 [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 76 
เอกสารที่ต้องจัดเตรียมเพื่อรับการตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี การพัสดุ [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 179 
การสนับสนุนการขับเคลื่อนกิจกรรมการสร้างพลเมืองในระบอบประชาธิปไตย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว3073 ลว 19 พ.ค.58 [ 20 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 53 
ขอเชิญประชุมชี้แจงเหตุผลความจำเป็นในกรณีที่ไม่สามารถดำเนินการก่อหนี้ฯ วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว004 ลว 19 พ.ค. 58 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 80 
รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการสร้างเสริมองค์ความรู้และประสบการณ์ในการปฏิบัติงานฯ วิทยุสื่อสาร ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 185 ลว 19 พ.ค. 58 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 65 
แจ้งจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้ผู้สูงอายุ ปี 2558 งวดที่ 6 (เดือนพฤษภาคม 2558) ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว8567 ลว 19 พ.ค.58 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 84 
รายการสถานการณ์ไข้เลือดออกและขอความร่วมมือในการเตรียมความพร้อมมาตรการป้องกันควบคุมโรคไข้เลือดออก ที่ พล 0023.3/ว3072 ลว 19 พ.ค.58 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 71 
การบริหารจัดการที่ราชพัสดุให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดและป้องกันการทุจริต ที่ พล 0023.4/ว207 ลว 15 พ.ค.58 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 48 
อบจ.ประกาศประมูลจ้างโครงการปรับปรุงถนนเลียบคลองหนองเล็ก [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 21 
ขอความร่วมมือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประชาสัมพันธ์โครงการและคัดเลือกเด็กเยาวชนและผู้ด้อยโอกาสฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 214 ลว 19 พ.ค. 58 [ 19 พ.ค. 2558 ]   อ่าน 41 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0135026 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com