ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 36 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อ [ 7 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 57 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1 บ้านใหม่ทองประเสริฐ ตำบลเน [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 61 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการจำนวน 1 ห้องขององค์การบริหารส่ว [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 72 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ ตำบล [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 59 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมติดตั้งการ์ดเรล ม.3 บ้านหนองขอน [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 93 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 81 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 8 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 79 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 102 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมา [ 30 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 123 
เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 25 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1144 
 
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 232  ตอบ 3  
รับโอนย้ายนักวิชาการศึกษา ด่วน (7 ก.ค. 2557)    อ่าน 9  ตอบ 0  
เว็บไซต์ (ทดลอง) อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (31 ม.ค. 2557)    อ่าน 269  ตอบ 2  
   
 
      


โครงการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ในเขตอำเภอเนินมะปราง [ 22 พ.ค. 2557 ] อ่าน 75 


โครงการจัดอบรมเพิ่มประสิทธิภาพและศักภาพผู้บริหาร สมาชิก อบต. พนักงานส่วนตำบลแล [ 21 พ.ค. 2557 ] อ่าน 92 


โครงการสืบสานงานประเพณีสงกรานต์ ประจำปี พ.ศ. 2557 [ 20 พ.ค. 2557 ] อ่าน 105 
 
   
 
อบต.วังวน อบต.วังวน รับโอนย้ายผู้อำนวยการกองคลัง 7 (11 ก.ค. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
สถ.จ.พิษณุโลก การปรับเงินเดือนเป็นวุฒิป.โท (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 24613  ตอบ 47
สถ.จ.พิษณุโลก เลื่อนระดับ 5 ไป ระดับ 6 กรณีเปลี่ยนสายงาน (10 ก.ค. 2557)    อ่าน 23  ตอบ 0
 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก แห่เทียนเทียนพรรษา ๙ วัด [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บึงกอก ประกาศสอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอน และเครื่องเล่นพัฒนาการเด็กปฐมวั [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.ปลักแรด ประกาศ เรื่อง สอบราคาซื้อสื่อการเรียนการสอนและวัสดุการศึกษาให้กับเด็กปฐมวัยที่เข [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
ทต.ปลักแรด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ซอยบ้านนา [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.ปลักแรด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไปไร่นายลก แจ้งบัว หมู่ที่ 3 [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ปลักแรด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. ข้างบ้านน [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ปลักแรด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนา [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ปลักแรด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการรางระบายน้ำ คสล. บ้านนายคอย ภายโต หมู่ที่ 3 ตำบล [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
ทต.ปลักแรด ประกาศ เรื่อง สอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมรางระบายน้ำ คสล. สายบ้านนา [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วัดจันทร์ ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการ อบต.วัดจันทร์ หมู่่ท [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 4 
ทต.บางระกำ โครงการเทศบาลเคลื่อนที่และสาธารณสุขเคลื่อนที่ ชุมชนบ้านโรงเลื่อย ในวันที่ 8 ก.ค [ 10 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 21 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาจ้างเหมาซ่อมแซมถนนดินลูกรัง หมู่ที่ 6 บ้านห้วย [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างลานคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 7 บ้านคลองมะเกลือ ต.ศรีภิ [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 8 บ้านบึง ต.ศรีภิรมย์ [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 11 บ้านคลองห้วยชัน ต.ศรีภ [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
อบต.ศรีภิรมย์ สอบราคาจ้างเหมาก่อสร้างถนนดินลูกรังพร้อมบดอัด หมู่ที่ 10 บ้านบึงธรรมโรง [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
อบต.วัดจันทร์ สอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลวัดจันทร์ หมู่ที่ [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 15 
อบต.มะต้อง การจัดระเบียบสังคมกับการจัดการแก้ไขปัญหาเด็กและเยาวชนที่มีพฤติกรรมไ่ม่เหมาะสม [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.สมอแข ประชาสัมพันธ์กำหนด วัน เวลา ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสมอแข [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.สมอแข กำหนดการเรียกประชุมสภาสมัยสามัญ สมัยที่ 2 ประจำปี 2556 [ 9 ก.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 รายการเงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษา (ค่าเงินเดือนครู และค่าจ้างประจำ) ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.4/ว1136 [ฟอร์ม สบศ.1-3] [แนวทางประมาณการ 2558]  [ 8 ก.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีท้องถิ่นที่จัดเก็บควบคู่กับภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.คท. มท 0808.3/ว1149  [ 8 ก.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1148  [ 8 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 15 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1146  [ 8 ก.ค. 2557 ]
โครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักเกณฑ์ประกันการกู้เงินกับสถาบันการเงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1138  [ 7 ก.ค. 2557 ]
โครงการพัฒนาความรู้เกี่ยวกับเงินเดือนและสิทธิประโยชน์ใหม่ของข้าราชการ ลูกจ้างและพนักงานจ้างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว79 [รายชื่อ]  [ 7 ก.ค. 2557 ]
แจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นรายงานจำนวนเด็กเล็กที่เกิดระหว่างวันที่ 1 มกราคม - 16 พฤษภาคม 2551 ตามแบบรายงานข้อมูลเด็กเล็ก ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2557 (เพิ่มเติม) ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1131  [ 7 ก.ค. 2557 ]
การปฏิบัติตามมาตรา 3 วรรคสอง แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 สน.สส. มท 0891.3/ว1109  [ 7 ก.ค. 2557 ]
การประกวด โครงการพี่นำน้องรักษ์น้ำ ตามแนวพระราชดำริ พ.ศ.2557 สน.กศ. มท 0893.2/ว1128  [ 7 ก.ค. 2557 ]
ประชาสัมพันธ์เผยแพร่ผลงานดีเด่นของสมเด็จพระศรีพัชรินทรา บรมราชินีนาถ สล. มท 0801.3/ว20  [ 7 ก.ค. 2557 ]
แนวทางการรวบรวมประมวลผลข้อมูลเพื่อการปฏิรูปและบันทึกข้อมูลลงในเว็บไซต์ ของศูนย์ปรองดองสมานฉันท์เพื่อการปฏิรูป สน.คท. ด่วนที่สุด มท 0808.2/ว1135  [ 7 ก.ค. 2557 ]
ค่าตอบแทนคณะกรรมการหรือคณะอนุกรรมการ ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1125  [ 4 ก.ค. 2557 ]
ข้อคลาดเคลื่อนทางบัญชีจากระบบ GFMIS กค. มท 0803/ว49  [ 4 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน ด่วนที่สุด กค. มท 0803/ว1124  [ 4 ก.ค. 2557 ]
การขอใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของคณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.5/ว78  [ 4 ก.ค. 2557 ]
สำรวจองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีอัตราว่างและประสงค์ร้องขอให้คณะกรรมการกลางการสอบแข่งขันพนักงานส่วนท้องถิ่น (กสถ.) ดำเนินการสอบแข่งขันแทน สน.บถ. มท 0809.5/ว77  [ 4 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 14 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1120  [ 3 ก.ค. 2557 ]
แจ้งรายชื่อผู้เข้าร่วมฝึกอบรมโครงการฝึกอบรมการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลและสวัสดิการอื่นสำหรับนายทะเบียนและเจ้าหน้าที่ทะเบียนบุคลากรองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รุ่นที่ 13 ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว1119  [ 3 ก.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นประจำเดือนมิถุนายน 2557 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1118 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 3 ก.ค. 2557 ]
การบันทึกข้อมูลชื่อเว็บไซต์ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น และผู้รับผิดชอบระบบข้อมูลกลางองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (INFO) ศส. มท 0806/ว25  [ 3 ก.ค. 2557 ]
 
การเสนอขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุง ซ่อมสร้าง/ซ่อมแซมหรือบำรุงรักษาถนนที่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นได้รับการถ่ายโอนภารกิจจากกรมทางหลวงชนบทประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2557 ที่ พล 0023.3/18 ด่วนที่สุด ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
การดำเนินการกรอกข้อมูลแบบสำรวจความต้องการอาคารเรียนและครุภัณฑ์ทางการศึกษาฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 203 ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 78 
การสรรหาโรงเรียนประชาธิปไตยตัวอย่างประจำปี 2557ที่ พล 0023.3/ว19 ด่วนที่สุด ลว. 10 ก.ค. 57 [ 10 ก.ค. 2557 ]   อ่าน 13 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0050637 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com