ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 21 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 54 
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 92 
ประกาศสอบราคาซื้อวัสดุสื่อการเรียนการสอนของศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน 3 ศูนย์ อ [ 7 พ.ค. 2557 ]   อ่าน 121 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรังหมู่ที่ 1 บ้านใหม่ทองประเสริฐ ตำบลเน [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 110 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างห้องน้ำผู้พิการจำนวน 1 ห้องขององค์การบริหารส่ว [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 112 
ประกาสสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก จำนวน 11 โครงการ ตำบล [ 18 ก.พ. 2557 ]   อ่าน 102 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนน คสล.พร้อมติดตั้งการ์ดเรล ม.3 บ้านหนองขอน [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 142 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนน คสล. จำนวน 3 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 122 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง จำนวน 8 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 166 
ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างท่อลอดเหลี่ยม คสล. จำนวน 2 โครงการ [ 13 ม.ค. 2557 ]   อ่าน 182 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมา [ 30 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 180 
เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 25 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1456 
 
รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดไหมครับ เห็นกรอบว่าง ต้องการย้ายไปจังหวัดพิษณุโลกครับ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 37  ตอบ 0  
อบต.เนนมะปรางมีตำแหน่งนายช่างสำรวจหรือป่าวครัช......... (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 62  ตอบ 0  
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 371  ตอบ 5  
   
 
      


โครงการท้องถิ่นไทย รวมใจภักดิ์ รักษ์พื้นที่สีเขียว [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 54 


โครงการสานสายใจรักครอบครัวอบอุ่น ประจำปี 2557 [ 22 ก.ย. 2557 ] อ่าน 37 


โครงการปลูกหญ้าแฝกเฉลิมพระเกียรติฯ [ 22 ส.ค. 2557 ] อ่าน 51 
 
   
 
สถ.จ.พิษณุโลก มติ ก.อบต. เดือนตุลา 57 (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 109  ตอบ 1
อบต.วัดพริก ขอรถน้ำมาล้างศาลาการเปรียณวัดอินทรีย์ แต่ทาง อบต.ปฏิเสธ ขอทราบเหตุผลหน่อย (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 6  ตอบ 0
อบต.บึงพระ รถดิน (31 ต.ค. 2557)    อ่าน 109  ตอบ 3
 
ทต.บางระกำ โครงการถนนคนเดิน ตรอกโรงยาบางกำ ณ.วัดสุนทรประดิษฐ์ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างเหมาบริการรถรับ-ส่ง [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ป่าแดง ประกวดราคาจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ขนาด 81-100 คน (สถ.ศพด.3) (แบบไ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 8 
สถ.จ.พิษณุโลก สถจ.พล. ประชุมชี้แจงมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
อบต.ชมพู การเปิดอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก องค์การบริหารส่วนตำบลชมพู [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 5 
ทต.บ้านใหม่ เทศบาลตำบลบ้านใหม่ร่วมกับขนส่งออกหน่วยเคลื่อนที่ (ทำใบขับขี่รถจักรยานยนต์) [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.ศรีภิรมย์ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลศรีภิรมย์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 13 
ทต.หัวรอ เทศบาลตำบลหัวรอ ขอประชาสัมพันธ์ เกี่ยวกับผู้สูงอายุและคนพิการ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.ท่านางงาม โครงการในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
อบต.ชุมแสงสงคราม ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลชุมแสงสงคราม เรื่อง ประกาศผลการพิจารณาสอบราคาจ้างโคร [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
อบต.ชุมแสงสงคราม จ้างก่อสร้างโครงการต่าง ๆ ในเขตพื้นที่ตำบลชุมแสงสงคราม ขององค์การบริหารส่วนตำบลช [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 10 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บึงกอก ประกาศจ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงการ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บึงกอก ประกาศขยายเวลาประกาศสอบราคาจ้าง ลงวันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ.2557 ( เพิ่ม [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วัดพริก ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 2 โครงกาาร [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 6 
อบต.พันชาลี ประกาศรับสมัครคัดเลือกกรณีมีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก สั [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 14 
อบต.โคกสลุด [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 9 
ทต.บางระกำ เตรียมสถานที่สำหรับกิจกรรม ถนนคนเดิน ตรอกโรงยาบางกำ ณ.วัดสุนทรประดิษฐ์ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
ทต.ปลักแรด เทศบาลตำบลปลักแรด จัดการแข่งขันกีฬาเยาวชนประชาชน ต้านภัยยาเสพติด มีประเภทกีฬาดั [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 12 
อบต.โคกสลุด รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง นายช่างโยธา 2-4/5 ท่านใดสนใจ กรุณาติดต่อ โทร. 055-994112 โ [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
อบต.โคกสลุด รับโอน(ย้าย) ตำแหน่ง หัวหน้าส่วนการศึกษา 6 ท่านใดสนใจ กรุณาติดต่อ โทร. 055-9941 [ 31 ต.ค. 2557 ]    อ่าน 7 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
การใช้คำขึ้นต้น สรรพนาม คำลงท้ายในหนังสือราชการ และคำที่ใช้ในการจ่าหน้าซองถึงประธานสภาปฏิรูปแห่งชาติ ด่วนที่สุด สล. มท 0801.1/ว29  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการส่งเสริมอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) เชิงรุก งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1964  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1959  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2542 งวดที่ 10 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2557 สน.คท. มท 0808.3/ว1960 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การดำเนินการกรณีผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ในองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเล่นการพนันหรือเสพสุรา สน.บถ. มท 0809.6/ว3766  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1950  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว1956  [ 31 ต.ค. 2557 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้นำชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เพื่อส่งเสริมธรรมภิบาลและเสริมสร้างเครือข่ายการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.4/ว1949  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1947 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 งวดที่ 1 จำนวน 3 เดือน (เดือนตุลาคม - ธันวาคม 2557) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว1948 [เอกสารแนบ]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1ใน9) และเงินที่เก็บตามกฎหมายว่าด้วยอุทยานแห่งชาติ ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว1945 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
ขอข้อมูลเกี่ยวกับระบบประปาหมู่บ้าน สน.สส. มท 0891.2/ว1942 [รายชื่อ อปท. ที่ตอบแบบสอบถามแล้ว]  [ 31 ต.ค. 2557 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึกอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558 สล. มท 0801.3/980  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ขอให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการตามข้อเสนอจากมติที่ประชุมสมัชชาสตรีและครอบครัวระดับชาติ ประจำปี 2556 สน.กศ. มท 0893.4/ว1944  [ 30 ต.ค. 2557 ]
ซักซ้อมแนวทางการใช้จ่ายงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/ว1937  [ 30 ต.ค. 2557 ]
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด สน.พส. มท 0810.5/ว1938  [ 29 ต.ค. 2557 ]
คู่มือการประเมินความพร้อมในการจัดการอาชีวศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สน.กศ. มท 0893.3/ว1932 [คู่มือ]  [ 29 ต.ค. 2557 ]
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม (นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว1934  [ 29 ต.ค. 2557 ]
สำรวจข้อมูลจำนวนผู้บริหาร/สมาชิกสภาท้องถิ่น ข้าราชการ/พนักงานส่วนท้องถิ่น และลูกจ้างของ อปท. ในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ที่บาดเจ็บหรือเสียชีวิตจากสถานการณ์ความไม่สงบ ด่วนที่สุด สน.บถ. มท 0809.3/ว9  [ 28 ต.ค. 2557 ]
การกรอกฐานข้อมูลของโรงเรียนในสังกัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ลงในโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น (School Information System : SIS) สน.กศ. มท 0893.3/ว1933  [ 28 ต.ค. 2557 ]
 
โครงการคลองสวย น้ำใส คนไทยมีความสุข ที่ พล 0023.3/ว5899 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 110 
ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการพิษณุโลกวัดร่มเย็น ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว382 ลว 22 ต.ค.57 [ 28 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 197 
การดำเนินโครงการ เมืองสะอาด คนในชาติมีสุข จังหวัดพิษณุโลก ที่ พล 0023.1/ว408 ลว 31 ต.ค.57 [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
แก้ไขรายละเอียด หน้าหลักเกณฑ์และวิธีปฎิบัติในการรับลงทะเบียนผู้มีสิทธิรับเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการของ อปท. ปี 2559 ที่ พล 0023.3/ว 402 ลว 30 ต.ค.57 [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 17 
ประชาสัมพันธ์หลักสูตรการฝึดอบรมด้านข้าว ประจำปีงบประมาณ 2558 ที่ พล 0023.1/ว 406 ลว 31 ต.ค.57 [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 9 
การประเมินความพร้อมในการจัดการอาวีชศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.3/ว 403 ลว. 30 ต.ค. 57 [ 31 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 16 
การโอนเงินรางวัลจาราจลให้กับ อปท. ที่ พล 0023.5/ว5940 ลว 29 ต.ค.57 [ 30 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 108 
การรณรงค์สร้างจิตสำนึกประชาชนในการทิ้งขยะมูลฝอย ที่ พล 0023.3 /ว5896 ลว 29 ต.ค 57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 44 
รายงานการเตรียมการป้องกันและแก้ไขปัยหาภัยแล้ง ปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว399 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 36 
หลักเกณฑ์และแนวทางปฏิบัติโครงการอาหารเสริม(นม) โรงเรียน ภาคเรียนที่ 2/2557 ที่ พล 0023.3/ว397 ลว 29 ต.ค 57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 75 
การลงโปรแกรมข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษา SIS ที่ พล 0023.3/ว398 ลว 29 57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 47 
แจ้งการโอนจัดสรรและแนวทางการบริหารงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปเพื่อการสนับสนุนการบริหารจัดการของ อปท.ตามยุทธศาสตร์การพัฒนาประเทศ ปี 2557 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 159 
แจ้งบัญชีการจัดสรรงบประมาณสำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. ปี 2558 ที่ พล 0023.3/ว5900 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 146 
การแอบอ้างเพื่อหลอกลวงเอาผลประโยชน์จากการดำเนินโครงการที่ได้รับการจัดสรรเงินอุดหนุนเฉพาะกิจของ อปท. ปี 2558 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 34 
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการเปลี่ยนผ่านไปสู่การรับชมโทรทัศน์ภาคพื้นดินระบบดิจิตอล ที่ พล 0023/.1/ว395 ลว 29 ต.ต 57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 25 
แจ้งจัดสรรเงินค่าภาคหลวงปิโตเลียม งวดที่ 4/2557(ก.ค-ก.ย. 57) ที่ พล 0023.5/ว396 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 120 
ให้ความเห็นชอบพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว5897 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 41 
ให้ความเห็นชอบพิจารณาคัดเลือกผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อแต่งตั้งเป็นประธานกรรมการดำเนินการคัดเลือกกรณีเหตุพิเศษไม่ต้องสอบแข่งขัน ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.2/ว5896 ลว 29 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 49 
ขอความร่วมมืออปท.ทุกแห่งส่งสำเนาข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปี พ.ศ.2558 ที่ พล 0023.4/ว393 ลว 28 ต.ค.57 [ 29 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 65 
มาตรการในการรักษาความปลอดภัยนักท่องเที่ยว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว392 ลว 28 ต.ค.57 [ 28 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 38 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0075529 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com