ประกาศสอบราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านเนินดินถึงคลองยาง [ 16 ม.ค. 2558 ]   อ่าน 72 
ประกาศ รายชื่อผู้สอบผ่านการเลือกสรรเพื่อสั่งจ้างและแต่งตั้งเป็นพนักงานจ้าง [ 18 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 128 
ประกาศ รายชื่อผู้มีสิทธิสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 111 
ประกาศ เลื่อนกำหนดวันสอบเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง [ 7 พ.ย. 2557 ]   อ่าน 82 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 130 
ข่าวประชาสัมพันธ์การรับขึ้นทะเบียนรับเบี้ยยังชีพผู้พิการ ประจำปีงบประมาณ 2559 [ 24 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 110 
ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างขององค์การบริหารส่วนตำบลเ [ 21 ต.ค. 2557 ]   อ่าน 146 
ประกาศสอบราคาซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียนภายในเขตองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 9 มิ.ย. 2557 ]   อ่าน 146 
ประกาศรับขึ้นทะเบียนเพื่อขอรับเบี้ยยังชีพ ผู้สูงอายุและผู้พิการ ประจำปีงบประมา [ 30 ต.ค. 2556 ]   อ่าน 219 
เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ [ 25 เม.ย. 2556 ]   อ่าน 1846 
 
รับโอนย้ายหัวหน้าสำนักปลัดไหมครับ เห็นกรอบว่าง ต้องการย้ายไปจังหวัดพิษณุโลกครับ (22 ต.ค. 2557)    อ่าน 127  ตอบ 0  
อบต.เนนมะปรางมีตำแหน่งนายช่างสำรวจหรือป่าวครัช......... (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 150  ตอบ 0  
จะเปิดรับ พนง.ป้องกันและบรรเทา เมื่อไรคับ (12 ก.ย. 2557)    อ่าน 470  ตอบ 5  
   
 
      


โครงการเข้าร่วมกิจกรรมเทศกาล [ 5 เม.ย. 2558 ] อ่าน 27 


โครงการเข้าร่วมกิจกรรมกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ ในเขตอำเภอเนินมะปราง 18 มี.ค. 58 [ 5 เม.ย. 2558 ] อ่าน 26 


โครงการแข่งขันกีฬาตำบลเนินมะปรางปรองดองสมานฉันท์ต้านภัยยาเสพติด [ 6 มี.ค. 2558 ] อ่าน 38 
 
   
 
สถ.จ.พิษณุโลก หัวหน้าฝ่ายพัฒนาชุมชน (24 เม.ย. 2558)    อ่าน 43  ตอบ 0
อบต.บ้านกลาง แนวทางโอนย้ายทหาร (24 เม.ย. 2558)    อ่าน 16  ตอบ 0
ทต.ท่าทอง คนท่าทอง (24 เม.ย. 2558)    อ่าน 188  ตอบ 3
 
ทต.ท่าทอง โครการฝึกอบรมนวดแผนไทย รุ่นที่ 1 [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 3 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.วัดพริก แก้ไขเพิ่มเติมประกาศประกวดราคาจ้างก่อสร้างประปาหมู่บ้านแบบบาดาลขนาด [ 27 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 5 
อบต.วังนกแอ่น รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร เป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน [ 26 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.มะตูม โครงการส่งเสริมกิจกรรมสภาเด็กและเยาวชนตำบลมะตูม [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.มะต้อง [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.มะต้อง โครงการประชุมประชาคมท้องถิ่นตำบลมะต้อง ในการจัดทำแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.๒๕๕๙-๒๕๖๑) [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 18 
สถ.จ.พิษณุโลก ทต.วงฆ้อง ประกาศสอบราคาซื้อหนังสือเรียน โรงเรียนเทศบาล 1 หนองตมศึกษา (จิ้นตง) [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
ทต.บางกระทุ่ม กิจกรรมวันเทศบาล ประจำปี 2558 [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 14 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
สถ.จ.พิษณุโลก อบต.ท่าช้าง ประกาศสอบราคาจ้างเหมาโครงการ จำนวน 20 โครงการ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
ทต.บางระกำ ช่วยเหลือผู้ประสบวาตภัย [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 14 
อบต.บ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก ประกาศ ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างศูนย์พัฒนาเด็กเล็กตำบลบ้านน้อยซุ้มขี้เหล็ก [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 15 
ทต.บ้านแยง พิธีรดน้ำขอพรท่านนายก ชูชีพ แก้วคุ้ม และคณะผู้บริหารตำบลบ้านแยง [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 13 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างถนนลูกรั [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างท่อลอดเ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 11 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการปรับปรุงระบบประป [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 12 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้าง โครงการก่อสร้างถังเก็บ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝานน้ำล้ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝานน้ำล้ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 9 
อบต.บ้านกลาง ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลบ้านกลาง เรื่อง ประกวดราคาจ้างโครงการก่อสร้างฝานน้ำล้ [ 24 เม.ย. 2558 ]    อ่าน 10 
   
 
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
อยู่ระหว่างรวบรวมข้อมูล
   
 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการยกย่องเยาวชนต้นแบบเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในโอกาสฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 สน.กศ. มท 0893.2/ว829  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การรายงานผลการขอส่งคืนงบประมาณเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท. และเงินอุดหนุนเฉพาะกิจค่าก่อสร้างอาคารเรียนและอาคารประกอบของโรงเรียน สังกัด อปท. ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว827  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการจัดการศึกษาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้ งวดที่ 2 สน.คท. มท 0808.2/6584-6588 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปแบบกำหนดวัตถุประสงค์ โครงการสร้างหลักประกันรายได้แก่ผู้สูงอายุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว820 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 25 เม.ย. 2558 ]
การป้องกันอันตรายและความเสียหาย กรณีพายุฤดูร้อนบริเวณประเทศไทยตอนบน ด่วนที่สุด สน.กม. มท 0804.5/ว824  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แผนแม่บทป้องกันและบรรเทาภัยแล้ง ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.2/ว818  [ 24 เม.ย. 2558 ]
การคัดเลือกครูผู้ดูแลเด็ก/ผู้ดูแลเด็กดีเด่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.กศ. มท 0893.4/ว822  [ 24 เม.ย. 2558 ]
แจ้งการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไป แบบกำหนดวัตถุประสงค์โครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่คนพิการหรือทุพพลภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (เดือนตุลาคม 2557 - เมษายน 2558) ในส่วนที่ยังขาด ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.3/ว819 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 24 เม.ย. 2558 ]
ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย สน.สส. มท 0891.4/ว825  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ทุนรัฐบาลมาเลเซีย ภายใต้ Malaysian Technical Cooperation Programme (MTCP) สน.พส. มท 0810.4/ว817  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ระเบียบคณะกรรมการตรวจเงินแผ่นดินว่าด้วยวินัยทางงบประมาณและการคลัง พ.ศ.2544 กค. มท 0803/ว816  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ขอแจ้งเปลี่ยนเอกสารสิ่งที่ส่งมาด้วย 3 รายการ ของหนังสือ สถ. ด่วนที่สุด ที่ มท 0891.4/ว792 ลว 20 เม.ย.2558 เรื่อง การดำเนินการตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ฯ สน.สส. มท 0891.4/ว810  [ 23 เม.ย. 2558 ]
ประชาสัมพันธ์การขยายเวลาการคัดเลือก อปท. ที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว813  [ 23 เม.ย. 2558 ]
การมอบอำนาจติดตามและแจ้งความคืบหน้าการดำเนินการของหน่วยการบริหารราชการส่วนท้องถิ่นตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ตบ. มท 0805/ว2171  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการอบรมสัมมนาผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพื่อส่งเสริมธรรมาภิบาลและเสริมสร้างประสิทธิภาพการบริหารจัดการที่ดี ประจำปี 2558 สน.มถ. มท 0892.4/ว670  [ 23 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการแก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานด้านบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น (อปท.) สน.คท. มท 0808.5/ว22  [ 22 เม.ย. 2558 ]
คณะอนุกรรมการปฏิบัติการยุทธศาสตร์ด้านสิทธิเด็ก สตรี และความเสมอภาคของบุคคลในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติ กำหนดจัดโครงการ สัมมนาเชิงปฏิบัติเสริมสร้างความเข้าใจตามอนุสัญญาว่าด้วยสิทธิเด็ก พิธีสารเลือกรับ และการคุ้มครองเด็กในอาเซียน ด่วนที่สุด สน.กศ. มท 0893.4/ว808  [ 22 เม.ย. 2558 ]
ระบบรายงานการประเมินมาตรฐานการปฏิบัติราชการและนิเทศ อปท. ประจำปี 2558 ด่วนที่สุด สน.มถ. มท 0892.3/ว807  [ 22 เม.ย. 2558 ]
การดำเนินงานตามตัวชี้วัดคำรับรองการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 (ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงสู่การพัฒนาท้องถิ่นได้ตามเกณฑ์ที่กำหนด) ด่วนที่สุด สน.สส. มท 0891.4/ว792  [ 22 เม.ย. 2558 ]
โครงการประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนางานวิจัยและจัดทำผลงานทางวิชาการ เพื่อการขอประเมินวิทยฐานะและพัฒนาการปฏิบัติงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 สน.บถ. มท 0809.4/ว802 [รุ่น 7] [รุ่น 8]  [ 21 เม.ย. 2558 ]
 
การดำเนินกิจกรรมค่าใช้จ่ายสำหรับฝึกอบรมอาชีพให้แก่ผู้ที่ผ่านการบำบัดฟื้นฟูฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว2598 ลว 27 เม.ย. 58 [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 13 
ขอให้เฝ้าระวังเพลิงไหม้สถานที่กำจัดขยะมูลฝอย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 2594 ลว 27 เม.ย. 58 [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 9 
แบบรายงานคะแนน Core team ปี 2558 (4 ด้าน) [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 300 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ที่ พล 0023.5/ว 2575 ลว 27 เม.ย. 58 [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 1 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปฯ ที่ พล 0023.5/ว2599 ลว 27 เม.ย. 58 [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 1 
การคัดเลือกองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่มีการบริหารจัดการที่ดี ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 ที่ พล 0023.3/2596 ลว 27 เม.ย. 58 [ 27 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 4 
โอนเงินจัดสรรเงินรายได้ให้ อปท.ของ สนง.สรรพสามิตรพื้นที่พิษณุโลก พล 0023.5/ว172 ลว 24 เม.ย.58 [ 24 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 45 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์ เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ไตรมาสที่ 3 (เมษายน - มิถุนายน 2558) ที่ พล 0023.5/ว2552 ลว 23 เม.ษ.58 [ 24 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 105 
สรุปรายละเอียดการขอเบิกเงินเดือน (ตกเบิก) ข้าราชการครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก ระหว่าง 1 ม.ค.56 - 30 ก.ย. 57 ที่ พล 0023.5/ว169 ลว 22 เม.ษ.58 [ 23 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 203 
คำพิพากษาศาลปกครองสูงสุดเกี่ยวกับการจัดสิ่งอำนวยความสะดวกสำหรับคนพิการ ที่ พล 0023.3/ว2536 ลว 22 เม.ย.58 [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 38 
ขอความร่วมมือการดำเนินงานตามมติสมัชชาสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 5 พ.ศ.2555 ที่ พล 0023.3/ว2535 ลว 22 เม.ย. 58 [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 18 
การประกวดโครงการรักชาติถูกทางสร้างเสริมความซื่อสัตย์สุจริตเฉลิมพระเกียรติฯ ที่ พล 0023.3/ว 171 ลว 22 เม.ย. 58 [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 26 
เร่งรัดให้อปท.ที่ยังไม่ได้ดำเนินการออกข้อบัญญัติ/เทศบัญญัติเกี่ยวกับการเลี้ยงสัตว์หรือปล่อยสัตว์ [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 59 
การทดสอบวัดระดับความรู้ภาษาอังกฤษของกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ประจำปี 2558 ที่ พล 0023.1/ว2542 ลว 22 เม.ษ.58 [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 44 
ประกาศจังหวัดพิษณุโลก เรื่องการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุเข้ารับราชการเป็นข้าราชการส่วนท้องถิ่น ประจำปี 2556 ภาคเหนือเขต 2 [ 22 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 169 
สถจ.พล.ได้ดำเนินการโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ 2558 งวดที่ 3 ที่ พล 0023.5/ว167 ลว 21 เม.ษ.58 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 102 
การโอนจัดสรรงปม.รายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตถุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร ไตรมาสที่ 3 (เดือนเมษายน - มิถุนายน 2558) ที่ พล 0023.5/ว2504 ลว 21 เม.ษ.58 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 73 
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่อปท. พ.ส.2542 งวดที่ 3/2558 ประจำเดือนธันวาคม 2557 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว2503 ลว 21 เม.ษ.58 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 71 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไปกำหนดวัตุประสงค์เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ ที่ พล 0023.5/ว2505 ลว 21 เมษ.58 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 67 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2558 เงินอุดหนุนทั่วไป รายการอาหารเสริมนม อาหารกลางวัน การบริหารสนามกีฬา ส่งเสริมศักยภาพการจัดการศึกษา และการจัดการศึกษาแก่เด็กด้อยโอกาส ที่ พล 0023.5/ว2505 ลว 21 เม.ษ.58 [ 21 เม.ย. 2558 ]   อ่าน 64 
   


 
วัดถ้ำลอด
ถ้ำผานาคิน
  
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  ด้านการคมนาคม
  ด้านสาธารณูปโภค
  ด้านเทคโนโลยีอินเตอร์เน็ต
  การบริการประชาชน
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
เริ่มนับ วันที่ 30 พ.ค. 2556
สงวนลิขสิทธิ์ © องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380 โทรสาร : 055-399-507
จำนวนผู้เข้าชม 0131722 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com