หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
 

ประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ครับ/ค่ะ ^_^
ข่าวสารจาก สถ.จ.  
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
การเตรียมการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการเลือกตั้งสมาชิกสภาท้องถิ่นหรือผู่้บริหารท้องุถิ่น ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.4/ว 5439 ลว. 5 ส.ค. 64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 8 
การแก้ไขมาตรฐานกำหนดตำแหน่งนักบริหารงานการศึกษา ระดับต้น -สูง [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 12 
ซักซ้อมแนวทางการจัดทำงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2565 เพื่อรองรับการจัดสรรงบประมาณเงินอุดหนุนทั่วไปด้านบุคลากรที่ปฏิบัติหน้าที่ ณ สถานศึกษา (โรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ อปท.ที่ พล 0023.2/ว5437 ลว.5 ส.ค. 64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 11 
การโอนเงินภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เดือน พ.ค. 64 ที่ พล 0023.5/ว 437 ลว. 5 ส.ค. 64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 32 
การจัดสรรภาษีธุรกิจเฉพาะประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ตามประกาศคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. เดือน พ.ค. 64 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.5/ว 5330 ลว. 2 ส.ค. 64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 21 
ผลการคาดการณ์พื้นที่เสี่ยงอุทกภัยและภัยแล้งในช่วงฤดูฝน ปี 2564 ที่ พล 0023.3/ว 5428 ลว 5 ส.ค. 64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 29 
การแต่งตั้งคณะทำงานสนับสนุนการขับเคลื่อนภารกิจการส่งเสริมการจัดการศึกษาท้องถิ่น (Local Teacher Ad Hoc Team) ที่ พล 0023.3/ว 5421 ลว 5 ส.ค.64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 36 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์การส่งผลงานเพื่อตีพิมพ์ในหนังสือวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2565 ที่ พล 0023.3/ว 5420 ลว 5 ส.ค.64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 22 
อบรมเชิงปฏิบัติการโรงเรียนปลอดภัยครั้งที่ 3 (MU Safe School Virtual Workshop 3) หัวข้อ ?คุย 3 อ. (อ้วน, อาหาร, ออกกำลังกาย) ของเด็กวัยเรียน ตอน ภัยแฝงของเด็กอ้วนน่ารัก ที่ พล 0023.3/ว 436 ลว 5 ส.ค. 64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 26 
ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมบุคลากรของอปท.โดยสถาบันพัฒนาบุคลากรท้องถิ่นรูปแบบออนไลน์ (ส.ค.- ก.ย 64) ที่ พล 0023.1/ว 435 ลว 5 ส.ค. 64 [ 5 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 51 
ขออนุมัติใช้งบประมาณที่เหลือจ่ายจากการจัดซื้อจัดจ้าง งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 แผนงานยุทธศาสตร์ส่งเสริมการกระจายอำนาจให้แก่ อปท. งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ ครั้งที่ 4 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5401 ลว 4 ส.ค. 64 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 49 
ซักซ้อมแนวทางการจัดสรรงบประมาณ รายการเงินอุดหนุนสำหรับสนับสนุนอาหารกลางวัน กรณีการเลื่อนเวลาการเปิดภาคเรียนี่ 1 ปีการศึกษา 2564 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5404 ลว 4 ส.ค. 64 [ 4 ส.ค. 2564 ]    อ่าน 41 
 
  (1)     2      3      4      5     ....หน้าสุดท้าย >> 915
 
 
   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
 
 
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
สายตรงปลัด
โทร : 088-294-5879
นางศรัญญา จากผา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380
โทรสาร : 055-399-507
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-204-5542
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
จำนวนผู้เข้าชม 785,700 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10