หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน

ที่ทำการ อบต.เนินมะปราง

คณะผู้บริหาร อบต.เนินมะปราง

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ วัดถ้ำลอด

ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อบต.เนินมะปราง

สักการะสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ถ้ำผานาคิน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
1
2
3
4
5
 

ประชาสัมพันธ์
 ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ค่ะ ^_^
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง ได้จัดทำเว็บไซต์ขึ้นเพื่อใช้เป็นสื่อกลางในการประชาสัมพันธ์ ข้อมูลข่าวสารของหน่วยงาน รวมถึงการรับเรื่องราวร้องเรียน-ร้องทุกข์ของประชาชน เพื่อนำมาพัฒนาชุมชนให้ประชาชนมีความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นต่อไป
นายนายป้อม ยอดกิ่ง
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
 
 
 
กิจกรรม
 
 
 
 
 
ข่าวสาร
 
   

ข่าวประชาสัมพันธ์
 
ข่าวสรรหาบุคลากร
 
กองทุนหลักประกันสุขภาพ
         
 
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
 
ประกาศจากระบบ e-GP
 
   
 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายที่นานายสมพาน คงปราโมทย์) หมู่ที [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 29 
ประกาศกำหนดราคากลางโครงการซ่อมแซมถนนลูกรัง (สายสระหลวง) หมู่ที่ 5 บ้านเนินดิน [ 13 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 27 
   
 
   
 
-ทดสอบ ระบบประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง- [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 8 
   
 
   
 


ซื้อจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ หมึกเครื่องพิมพ์สำนักปลัด อบต.เนินมะปราง โดยวิธีเฉพา [ 13 ก.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน ๔ รายการ เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานภายในสำนักปลัด โดยวิ [ 11 ก.ย. 2562 ]จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขอนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 30 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเนินดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมกล้องวงจรปิด จำนวน ๓ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ บ้านหนองขอนเหนือ โดยวิธีเฉพาะเจาะ [ 30 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ บ้านนา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 30 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าวหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕ บ้านเนินดิน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]จ้างประตูและหน้าต่าง หน้าห้องกองช่าง จำนวน ๓ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 29 ส.ค. 2562 ]จ้างซ่อมแซมหอกระจายข่าว หมู่ที่ ๗ บ้านดงงู โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 27 ส.ค. 2562 ]ซื้อวัสดุสำนักงาน เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของกองคลัง จำนวน ๒ รายการ โดยวิธีเฉพ [ 5 ก.ค. 2562 ]จ้างจ้างเหมาต่ออายุและดูแลเว็บไซต์ องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง ประจำปีงบประม [ 2 ก.ค. 2562 ]จ้างเหมาบริการประกอบอาหารกลางวันปีงบประมาณ 2562 ประจำเดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2562 โ [ 28 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) โรงเรียน ให้แก่เด็กปฐมวัยศูนย์พัฒนาเด็กเล็กองค์การบริหารส่วน [ 28 มิ.ย. 2562 ]ซื้ออาหารเสริม (นม) ของโรงเรียนในเขตรับผิดชอบขององค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง [ 28 มิ.ย. 2562 ]ซื้อวัสดุงานบ้านงานครัว สำหรับศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก จำนวน ๑๑ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจา [ 26 มิ.ย. 2562 ]ซื้อสารเคมีกำจัดยุง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 20 มิ.ย. 2562 ]จ้างจ้างซ่อมแซมบำรุงรักษารถยนต์บรรทุกน้ำ (คันเล็ก) หมายเลขครุภัณฑ์ 003 ? 44 [ 19 มิ.ย. 2562 ]จ้างโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสัน สกุณี ถึง หลังวัดหนองขอน) [ 17 มิ.ย. 2562 ]

   
   
 
 
 
 
กิจการสภา
   
วีดิทัศน์
   
 


-ทดสอบ ระบบกิจการสภา- [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 18 


-ทดสอบ ระบบ VDO วีดิทัศน์- [ 5 ส.ค. 2562 ]   อ่าน 100 
 
 
ข่าวสารภายนอก
 
   

หนังสือสั่งการ สถ.
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
ข่าวสารในเครือข่าย
         
 
   
 
แนวทางการดำเนินโครงการซุ้มประตูเมืองเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.6/ว3815  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 12) พ.ศ.2562 ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3823  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ตรวจสอบความซ้ำซ้อนของข้อมูลนักเรียนรายบุคคล ประจำปีการศึกษา 2562 ภาคเรียนที่ 1 ด่วนที่สุด กศ. มท 0816.2/ว3814  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3818  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามประมวลรัษฎากรให้องค์การบริหารส่วนจังหวัด ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3816  [ 20 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติจัดสรรรายได้ประเภทภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ราชการส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2534 (ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9) และภาษีสรรพสามิต (ภาษีสุรา และภาษีสรรพสามิต) ประจำเดือนกันยายน 2562 ให้แก่ อปท. ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3812 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
จัดส่งผลการประเมินประสิทธิภาพของ อปท. ท้องถิ่น (Local Performance Assessment : LPA) ประจำปี2562 (แบบ 1-2) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3819  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์การควบคุมและป้องกันโรคขาดสารไอโอดีนในหญิงตั้งครรภ์ กสธ. มท 0819.3/ว3811  [ 20 ก.ย. 2562 ]
แนวทางปฏิบัติ กรณี เจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบการบันทึกข้อมูลนักเรียน ไม่ได้บันทึกข้อมูลในระบบข้อมูลสารสนเทศทางการศึกษาท้องถิ่น กศ. มท 0816.2/ว3758 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 20 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญเข้ารับพระราชทานพระบรมฉายาลักษณ์ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี เนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ด่วนที่สุด สล. มท 0801.3/ว5558  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ขอเชิญประชุมเตรียมการจัดงานอุ่นไอรัก คลายความหนาว (รอยยิ้มแห่งแผ่นดินสยาม) กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนที่สุด สล. มท 0801.2/ว3789  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น สน.บถ. มท 0809.3/ว3786  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศสถานศึกษาแบบอย่างการจัดกิจกรรมการเรียนรู้และการบริหารจัดการตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงด้านการศึกษา (สถานศึกษาพอเพียง) ประจำปี 2561 กศ. มท 0816.3/ว3727  [ 19 ก.ย. 2562 ]
แนวทางการปฏิบัติงานตรวจสอบการคลัง การเงิน การบัญชี และการพัสดุองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด ตบ. มท 0805.5/ว5574 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
เรื่อง การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ (ค่าบำเหน็จ บำนาญ) ไตรมาสที่ 4 (เพิ่มเติม) ครั้งที่ 2 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.2/16995-1706 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
ประกาศกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น เรื่อง รายชื่อข้าราชการผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิส่งผลงานเพื่อประเมินเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ กจ.  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมการประกาศรายชื่อผู้ประกอบการงานก่อสร้างที่มีสิทธิเป็นผู้ยื่นข้อเสนอต่อหน่วยงานของรัฐ ด่วนที่สุด กค. มท 0803.3/ว3785  [ 19 ก.ย. 2562 ]
รายงานผลการดำเนินการประเมินผลการปฏิบัติราชการของสำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด รอบการประเมินที่ 2 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 ตัวชี้วัดที่ 6 ร้อยละขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่ผ่านเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพ (Local Performance Assessment : LPA) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810.7/ว3774 [แบบรายงานฯ]  [ 19 ก.ย. 2562 ]
การจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 เงินอุดหนุนทั่วไป สำหรับสนับสนุนการถ่ายโอนบุคลากร (เพิ่มเติม) สน.บถ. มท 0809.2/ว122 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การเตรียมความพร้อมรองรับการจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุและเบี้ยความพิการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ตามโครงการบูรณาการฐานข้อมูลสวัสดิการสังคม (e-payment) ด่วนที่สุด กพส. มท 0810..6/ว3765  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป เงินอุดหนุนสำหรับขับเคลื่อนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย โรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี (งวดที่ 2) เพิ่มเติม สน.คท. มท 0808.2/16686 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 8/2562 ด่วนที่สุด สน.คท. มท 0808.3/ว3745 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 18 ก.ย. 2562 ]
แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชีองค์การบริหารส่วนจังหวัด สน.คท. มท 0808.3/ว3744  [ 18 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสร้างหลักประกันด้านรายได้แก่ผู้สูงอายุ ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และโครงการสนับสนุนการเสริมสร้างสวัสดิการทางสังคมให้แก่ผู้พิการ สน.คท. มท 0808.2/16565 [สิ่งที่ส่งมาด้วย]  [ 17 ก.ย. 2562 ]
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 งบเงินอุดหนุน เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ เงินอุดหนุนสำหรับการบริหารจัดการน้ำเพื่อสนับสนุนงานฏีกา ผ่านทางระบบ GFMIS สน.คท. มท 0808.2/16566  [ 17 ก.ย. 2562 ]
   
 
   
   
 
ซักซ้อมแนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยหลักเกณฑ์การจ่ายเงินเบี้ยยังชีพผู้สูงอายุฯ ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 5894 ลว 23 ก.ย. 62 [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 40 
ขอความร่วมมือประชาสัมพันธ์ รายละเอียดโครงการประกันรายได้เกษตรกรผู้ปลูกข้าว ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 707 ลว 23 ก.ย. 62 [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 37 
ส่งรายงานการประชุม ก.ท.จ.พิษณุโลก ครั้งที่ 8/2562 เมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 ที่ พล 0023.2/ว5843 ลว 18 ก.ย. 62 [ 21 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 63 
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกอบรมหลักสูตร เทคนิคการบังคับใช้กฎหมายและการจัดการเรื่องร้องเรียน  [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 24 
การอบรมสัมมนาขับเคลื่อนยุทธศาสตร์และแผนการศึกษาแห่งชาติสู่การจัดการศึกษาท้องถิ่น  [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 56 
การบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 130 
ส่งใบประกาศนียบัตรกำกับเครื่องราชย์อิสริยาภรณ์  [ 20 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 177 
การโอนเงินรางวัลจราจรให้กับ อปท.  [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 67 
การโอนจัดสรรงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562  [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 99 
การโอนจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. ประจำเดือน สิงหาคม  [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 86 
การจัดสรรรายได้ให้แก่ อปท. [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 85 
การประชุมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกการประกวดรูปแบบการจัดการถังขยะเปียกรวม ของ อปท.  [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 44 
การประชุมเชิงปฏิบัติการและเผยแพร่ผลงานที่ได้รับการคัดเลือกการประกวดรูปแบบการจัดการถังขยะเปียกรวมของ อปท.  [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 32 
โครงการประกวดรูปแบบโมเดล การจัดการถังขยะเปียกรวมของ อปท.  [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 28 
การคัดเลือก อปท. ที่มีผลการปฏิบัติงานดีเด่น  [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 55 
ขอส่งกฎกระทรวงสุขลักษณะของสถานที่จำหน่ายอาหาร พ.ศ. 2561 ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว 692 ลว 19 ก.ย. 62 [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 38 
การรณรงค์การสร้างวัฒนธรรมความปลอดภัยในการสวมหมวกนิรภัยของเด็กปฐมวัย ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว5847 ลว 18 ก.ย. 62 [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 32 
ขอความอนุเคราะห์เผยแพร่สื่อเสียงนิทานเด็กเล็ก ด่วนที่สุด ที่ พล 0023.3/ว4842 ลว 18 ก.ย. 62 [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 38 
การขอรับเงินสนับสนุนโครงการตามวัตถุประสงค์ของกองทุนส่งเสริมความเท่าเทียมระหว่างเพศ ที่ พล 0023.3/ว5842 ลว 18 ก.ย. 62 [ 19 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 31 
การโอนจัดสรร งปม. พ.ศ. 2562 ค่าใช้จ่ายสำหรับสนับสนุนการสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ  [ 18 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 78 
   
 
   
   
 
ทต.หัวรอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการก่อสร้างโรงจอดรถเทศบาลตำบลหัวรอ อำเภอเมืองพิษณ [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หัวรอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการปรับปรุงถนนลาดยางผิวทางแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ถนนส [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
ทต.หัวรอ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาจ้างโครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณอาคารอเน [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 2 
อบต.ห้วยเฮี้ย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จัดซื้อก่อสร้าง เพื่อใช้ในการซ่อมแซมถนนในเขตพื้นที่รับผิ [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ห้วยเฮี้ย ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาทำป้ายไวนิลประชาสัมพันธ์ ขนาด ๒.๕๐x๖.๗๒ เมตร จำน [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 7 บ้านหนองสะแก ซอยบ้านนางมย [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมกล้องระดับอัตโนมัติ ยี่ห้อ Topcon รุ่น AT-G3 [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาซ่อมแซมเครื่องถ่ายเอกสาร หมายเลขครุภัณฑ์ 417-59- [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างเหมาติดตั้งผนังกระจกพร้อมประตู จำนวน 2 ด้านของห้องกอ [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงานประเภทกล่องพลาสติกเอนกประสงค์แบบมีฝาปิด [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์โรงงานประเภทตู้เชื่อมไฟฟ้า จำนวน 1 ชุดโดยวิธ [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 35 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกเทียม ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างถนน คสล. หมู่ที่ 8 สายจากบ้านนายมาลัย นาคอ่อ [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 1 
อบต.ตลุกเทียม เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ประเภทหมึกเครื่องพิมพ์ จำนวน [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 0 
อบต.วังพิกุล เผยแพร่ความความเข้าใจบทบาทของกฏหมายคุ้มครองพันธ์ุพืช [ 23 ก.ย. 2562 ]    อ่าน 3 
   
 
   
 
 
 
 
สำรวจ ความคิดเห็น
   
 
  ท่านต้องการให้ อบต.เนินมะปราง พัฒนาด้านใดมากที่สุด
  การประชาสัมพันธ์ข้อมูล
  การคมนาคม
  ระบบสาธารณูปโภค
  การให้บริการด้าน Internet
  การส่งเสริมอาชีพ
 
 
 
กระดานสนทนา
   
 
เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก เปิดให้บริการแล้วค่ะ (5 ส.ค. 2562)    อ่าน 18  ตอบ 0  
เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ให้บริการแล้วค่ะ (9 ก.ค. 2562)    อ่าน 60  ตอบ 0  
   
 
 

ผลิตภัณฑ์

ดูทั้งหมด

กลุ่มวิสาหกิจชุมชนจักสานหวดบ้านเนินดิน หมู่ 5

เขตห้ามล่าสัตว์ป่าถ้ำผาท่าพล

สถานที่สำคัญ

ดูทั้งหมด
 
กรอกแบบสอบถาม
ความพึงพอใจ
ประมวลผลสำรวจ
แผนที่ดาวเทียม
Google Eartn
NAX SOLUTION
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย
 
 
 
 
การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส
ในการดำเนินงานขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
INTEGRITY AND TRANSPARENCY ASSESMENT SYSTEM
 
 
การประเมินประสิทธิภาพองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
LOCAL PERFORMANCE ASSESSMENT
 
 
 
คำแนะนำการชำระภาษี
   
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
สายตรงปลัด
โทร : 088-294-5879
นางศรัญญา จากผา
ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
 
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380
โทรสาร : 055-399-507
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 098-204-5542
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
จำนวนผู้เข้าชม 342,650 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
 
 
 
นโยบายเว็บไซต์ | นโยบายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล | นโยบายการรักษาความมั่นคงปลอดภัยเว็บไซต์ | แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10