หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
 

ประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ครับ/ค่ะ ^_^
คู่มือประชาชน  
 
 

คู่มือประชาชน-อบตเนินมะปราง


การแจ้งเกิด


การแจ้งตาย


การแจ้งย้ายที่อยู่


การทำบัตรประชาชน


การแก้ไขเปลี่ยนแปลงรายการในทะเบียนบ้าน


การขอตรวจค้น และรับรองสำเนาทะเบียนบ้าน


การเพิ่มรายชื่อและรายการบุคคลเข้าในทะเบียนบ้าน


การขอเลขหมายประจำบ้าน


การขอตรวจหลักฐานหรือคัดสำเนารายการเกี่ยวกับคดีความ


การรื้อถอนบ้าน


ภาษีป้าย


ภาษีโรงเรือนและที่ดิน


ภาษีบำรุงท้องที่


การยื่นแบบคำร้องขอใบอนุญาติให้ทำการโฆษณาโดยใช้เครื่องขยายเสียง


ชำระค่าขยะมูลฝอย


การยื่นคำขอเกี่ยวกับการขอรับใบอนุญาติต่างๆเกี่ยวกับอาคาร


การขอต่ออายุใบอนุญาติก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร


การขอรับใบรับรองก่อสร้างอาคารหรือเคลื่อนย้ายอาคาร


การขอใบแทนใบอนุญาตหรือใบแทนใบรับรอง

 
  (1)     2   
 
 
 
   
 
 
 
คู่มือประชาชน
 
การจัดการองค์ความรู้
ภายในองค์กร
 
 
 
LINK ที่น่าสนใจ