หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบล เนินมะปราง ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
หน้าหลัก
ข้อมูลหน่วยงาน
บุคลากร
การบริหารบุคคล
ข่าวสาร
แผน
รายงาน
ระเบียบ
บริการประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
 

ประชาสัมพันธ์
ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ อบต.เนินมะปราง อ.เนินมะปราง จ.พิษณุโลก ครับ/ค่ะ ^_^
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์  
 
 
วิสัยทัศน์ อบต.เนินมะปราง
  "พัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน ส่งเสริมการศึกษา
ยึดหลักธรรมภิบาล เสริมสร้างคุณภาพชีวิต
ตามหลักเศรษฐกิจพอเพียง "
 
  ยุทธศาสตร์
 
ยุทธศาสตร์ที่ 1
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน และแหล่งน้ำ
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบประปาให้เพียงพอต่อความต้องการของชุมชน

ปรับปรุงพัฒนาระบบไฟฟ้า , โทรศัพท์ , เสียงตามสาย

จัดทำ จัดหา และพัฒนาแหล่งน้ำสำหรับอุปโภค และการเกษตร
 
ยุทธศาสตร์ที่ 2
การพัฒนาด้านคมนาคม ขนส่งและการจัดการผังเมือง
แนวทางการพัฒนา

จัดให้มีการก่อสร้าง ปรับปรุง บำรุงรักษา ถนน สะพาน ทางเท้า และพื้นที่ 2 ข้างทาง

การปรับปรุงระบบผังเมืองรวมชุมชน ให้เป็นไปตามแนวทางกรมโยธาและผังเมือง
 
ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน
แนวทางการพัฒนา

ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคทั้งด้านร่างกาย และจิตใจ

เสริมสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน

สงเคราะห์คนชราผู้ด้อยโอกาสทางสังคม

การจัดสวัสดิการ นันทนาการ และบริการสาธารณะ

ป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด

สนับสนุนให้ประชาชนมีส่วนร่วมให้การพัฒนาและแก้ไขปัญหา
 
ยุทธศาสตร์ที่ 4
การพัฒนาด้านอาชีพและเพิ่มรายได้
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาและส่งเสริมอาชีพให้แก่ประชาชน

สนับสนุนให้มีการจัดตั้งตลาดกลางทางการเกษตรและอื่นๆ

ส่งเสริมและสนับสนุนพัฒนาสินค้าทางการเกษตร

ส่งเสริมและสนับสนุนการบริหารกองทุน
 
ยุทธศาสตร์ที่ 5
การพัฒนาด้านการท่องเที่ยว และการบริการต่างๆ
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาแหล่งท่องเที่ยวและสวนสาธารณะ

จัดกิจกรรมเกี่ยวกับท่องเที่ยวแบบเชิงอนุรักษ์

ประชาสัมพันธ์แหล่งท่องเที่ยว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 6
การพัฒนาด้านการจัดการทรัพยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม
แนวทางการพัฒนา

ปลูกจิตสำนึกและความตระหนักในการจัดการสิ่งแวดล้อม

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการกำจัดขยะมูลฝอยของเสีย ของเหลือใช้ แบบครบวงจร

ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีระบบการป้องกันน้ำท่วม และมีการแก้ไขปัญหาภัยแล้ง

ส่งเสริมสนับสนุนการป้องกันอุบัติเหตุบนท้องถนน

เพิ่มพื้นที่สีเขียว
 
ยุทธศาสตร์ที่ 7
การพัฒนาด้านการศึกษา ศาสนา ศิลปวัฒนธรรม ประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาระบบการศึกษาของตำบล

ส่งเสริมกิจการด้านศาสนา

จัดกิจกรรมเผยแพร่วัฒนธรรม
 
ยุทธศาสตร์ที่ 8
การพัฒนาด้านการเพิ่มศักยภาพ ขององค์การปกครองส่วนท้องถิ่น การมีส่วนร่วมของประชาชน และให้การสนับสนุนหน่วยงาน หรือส่วนราชการอื่น
แนวทางการพัฒนา

พัฒนาศักยภาพของบุคลากร

จัดให้มีและปรับปรุงพัฒนาวัสดุอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในการงานและ สถานที่ปฏิบัติงาน

พัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ต่างๆ

สนับสนุนให้ประชาชนเข้ามามีส่วนร่วมในการบริหารส่วนตำบล

พัฒนาระบบการให้ข้อมูลข่าวสาร

สนับสนุนหน่วยงานหรือส่วนราชการอื่นในการบริหารจัดการ
 
 
 
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
อำเภอเนินมะปราง จังหวัดพิษณุโลก 65190
โทรศัพท์ : 055-399-380
โทรสาร : 055-399-507
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 062-040-0755
สงวนลิขสิทธิ์ พ.ศ.2551 ตามพระราชบัญญัติลิขสิทธิ์ 2537 องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
จำนวนผู้เข้าชม 3,683,162 เริ่มนับ 30 พ.ค. 2556
จัดทำโดย : NAXsolution.com
 
องค์การบริหารส่วนตำบลเนินมะปราง
 
 
 
แผนผังเว็บไซต์
Version ขั้นต่ำของ Browser IE9 / Firefox 3.5 / Chrome / Safari4 / Opera10